20. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE OZIMNIH ŽIT - 25.04.2017 10:59 - Zaključeno


Posevki ozimnih žit so sedaj pretežno v obdobju kolenčenja (BBCH 30-33), razen nekaterih zgodnejših sort ječmenov (npr. Rex), ki imajo že razvit vrhnji list ali so v stadiju nabrekanja listne nožnice (BBCH 39-45). Zaradi pomanjkanja padavin v zgodnjem spomladanskem obdobju so posevki razmeroma zdravi in zgodnje zatiranje bolezni večinoma ni bilo potrebno. Z ohladitvijo vremena in padavinami se je razvoj žit nekoliko upočasnil in razmere so postale bolj ugodne za razvoj bolezni. Pridelovalcem priporočamo redno spremljanje razvoja in zdravstvenega stanja žit.

V posevkih ječmena bo, kljub navidezno zdravim rastlinam, potrebno preventivno zatirati ječmenovo ramularijsko pegavost, saj zatiranje te bolezni po tem, ko se pokažejo bolezenska znamenja, ni več učinkovito. Škropljenje je najbolje opraviti v obdobju od nabrekanja listne nožnice do začetka klasenja (BBCH 45-51). Ranejše sorte v toplejših legah bodo kmalu dosegle to fazo. Za zatiranje ječmenove ramularijske pegavosti so registrirani fungicidi Amistar opti, Librax, Priaxor EC, Seguris xtra in Zantara. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 25.04.2017 10:59
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Neja Marolt
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS