134. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 17.08.2016 10:44 - Zaključeno


Vinska trta je na stopnji zorenja grozdnih jagod (~ 83 po lestvici BBCH).

V obdobju spremenljivega vremena so vinogradi izpostavljeni tudi poškodbam od toče. Ob upoštevanju varnostne dobe je rane na trsju priporočljivo zaščititi z enim od pripravkov na osnovi bakra: CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; 21 dni), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc. ; 21 dni), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha; 21 dni), KOCIDE 2000 (0,20 % konc. ; 35 dni), CUPROXAT (0,75 % konc. ; 28 dni) ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75 % konc. ; 28 dni).

Okoljske razmere omogočajo pojave sive plesni proti kateri je v nadaljevanju dozorevanja smiselno uporabiti enega od sredstev kot so: CANTUS (1,2 kg/ha; 28 dni), PROLECTUS (1,2 kg/ha; 14 dni), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha; 21 dni za vinsko in 14 za namizno grozdje), TELDOR PLUS (1-1,5 l/ha; 21 dni za vinsko in 14 za namizno grozdje), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 21 dni), MYTOS (2,5 l/ha; 21 dni), PYRUS 400 SC (2 l/ha; 35 dni) ali ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; 21 dni). Njihova uporaba je nujna zlasti na površinah prizadetih od toče. Sicer lahko razvoj gnilobe na grozdju zmanjšujete tudi z rednim nanosom bioloških pripravkov z antagonističnim delovanjem kot je npr. BOTECTOR (na osnovi Aureobasidium pullulans; 400 g/ha; karenca je zagotovljena s časom uporabe). Pripravek SERENADE ASO (na osnovi Bacillus subtilis; 8 l/ha; ni karence) ima dovoljenje za uporabo le v pridelavi namiznega grozdja. Nanos botriticidnih pripravkov opravite le v predelu grozdja. Za boljše učinkovanje svetujemo dodatek SILWET L-77 (največ 0,3 l/ha), BREAK THRU S 240 (v 0,05-0,1% konc.) ali ETALFIX-PRO (0,1% konc.), ob uporabe katerih je potrebno zmanjšati porabo vode.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 17.08.2016 10:44
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS