74. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 16.08.2016 08:37 - Zaključeno


Peronospora in oidij vinske trte

Vinsko trto je še potrebno varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo priporočamo predvsem rabo bakrovih pripravkov kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Kocide 2000, Nordox 75 WG, Cuproxat ali Biotip bakrov fungicid plus. Uporabite lahko tudi druge dotikalne fungicide kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45 ali Penncozeb 75 DG. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte katerega izmed pripravkov na osnovi žvepla kot je Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Uporabite pa lahko tudi druge ekološke pripravke kot so Vitisan, AQ-10 ali Serenade ASO. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Pred sivo plesnijo grozde varujte z botriticidom kot je Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Teldor plus ali ekološki pripravek Botector ali Serenade ASO.


Datum objave obvestila: 16.08.2016 08:37
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS