131. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 12.08.2016 13:14 - Zaključeno


Vinska trta prehaja v zorenje grozdnih jagod (81 - 85 po lestvici BBCH).

Pri varstvu pred oidijem vinske trte za zadnja tretiranja uporabite enega od pripravkov kot so: DYNALI (0,65 l/ha; 21 dni), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha; 14 dni), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha; 21 dni za vinsko grozdje), MISHA 20 EW (0,23 l/ha; 14 dni), TOPAS 100 EC (0,3 l/ha; 28 dni) ali TOPAZE (0,3 l/ha; 28 dni), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha; 14 dni za vinsko grozdje), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; 14 dni), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha; 28 dni), TALENDO (0,25 l/ha; 28 dni), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha; 42 dni), …

Proti peronospori vinske trte v primeru bujne rasti za zadnjo zaščito dodate PRIPRAVEK NA OSNOVI BAKRA: CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; 21 dni), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc. ; 21 dni), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha; 21 dni), KOCIDE 2000 (0,20 % konc. ; 35 dni), CUPROXAT (0,75 % konc. ; 28 dni) ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75 % konc. ; 28 dni). V primeru varstva aromatičnih sort pa je smiselna izbira katerega od sintetičnih preventivnih fungicidov kot so: DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; 28 dni), DITHANE M-45 (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; 28 dni), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; 28 dni), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; 28 dni), FOLPAN 50 SC (3 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha; 35 dni za vinsko grozdje).

Za zmanjševanje pojava okužb s sivo plesnijo je na občutljivejših belih sortah preudarno pristopati z redno rabo bioloških pripravkov z antagonističnim delovanjem kot je npr. BOTECTOR (na osnovi Aureobasidium pullulans; 400 g/ha; karenca je zagotovljena s časom uporabe) Pripravek SERENADE ASO (na osnovi Bacillus subtilis; 8 l/ha; ni karence) ima dovoljenje za uporabo le v pridelavi namiznega grozdja. Oba pripravka sta primerna za ekološko pridelavo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 12.08.2016 13:14
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS