70. OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK - 08.08.2016 14:12 - Zaključeno


Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Tri tedne pred obiranjem poznih sort jablan in hrušk lahko nasade še zavarujete pred okužbami s škrlupom in nekaterimi drugimi glivičnimi obolenji s pripravki kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Scab 80 WG, Zato 50 WG, ali Flint. 35 dni pred obiranjem lahko uporabite še pripravek Thiram 80 WG, do enega dne pred obiranjem pa lahko uporabljate pripravek Vitisan. Slednji se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi. Rabo vseh omenjenih pripravkov priporočamo tudi za varovanje nasadov in drevja, ki jih je prizadela toča.

Za varovanje plodov pred skladiščnimi boleznimi lahko uporabite Bellis (varnostna doba 7 dni), Luna experience (varnostna doba 14 dni) ali Geoxe (varnostna doba 3 dni).

 

Jabolčni zavijač

Sadjarjem priporočamo, da pozne sorte jablan in hrušk še naprej varujete pred jabolčnim in drugimi vrstami zavijačev, ki povzročajo poškodbe plodov. 10 do 14 dni po zadnji uporabi insekticidov za zatiranje zavijačev lahko uporabite insekticid Affirm, ki ima varnostno dobo 7 dni, ali Runner, ki ima varnostno dobo 14 dni. Škropivu lahko dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine ali pripravek na osnovi Bacillus thuringhiensis Lepinox plus. Upoštevajte sredstvom priložena navodila.

Ekološki nasadi

S pojavljanjem močnih ros in dežja v obdobju do obiranja poznih sort jablan lahko v ekoloških nasadih pričakujemo stopnjevanje širjenja različnih pegavosti in sajavosti. Sadjarjem zato priporočamo redno rabo fungicidov na osnovi bakra ali kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali na osnovi žvepleno apnene brozge (Curatio) ali žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG). Upoštevajte smernice rabe pripravkov v ekoloških pridelavi.

Za zatiranje jabolčnega in drugih zavijačev še naprej redno uporabljajte biološke pripravke kot so Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus. Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od enega tedna, boljše delovanje pa lahko dosežete tako, da izmenično škropite vsako drugo vrsto v 4-dnevnih presledkih. Robne vrste oz. obod nasada poškropite vsakič.


Datum objave obvestila: 08.08.2016 14:12
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS