46. Varstvo hmelja - 18.06.2004 02:30 - Poslano


Hmeljeve uši

Prelet hmeljevih uši še traja. Razvile so se tudi že ličinke prve generacije, ki jih je mestoma toliko, da se na listih že pojavlja mana in je zato potrebno ukrepati.

Hmelj je v mnogih primerih že visok 4 metre in torej primeren za uporabo sistemikov.

Pregledujte hmeljišča in pravočasno uporabite Confidor 200 SL 200 v odmerku 0,6 L/ha ali Chess 25 WP v odmerku 1,2 kg/ha. Če hmelj ni visok 4 metre ali, če je v hmeljišču veliko posameznih majhnih hmeljev, vam priporočamo, da odmerke povečate in sicer naj bo odmerek Confidor-ja 0,7 do 0,8 L/ha, odmerek Chess-a pa 1, 4 kg/ha, Poraba vode naj bo pri klasični porabi vode 300 litrov vode na hektar na 1 m višine hmelja, torej 1000 do 1200 L/ha.

Hmeljeva peronospora

Pojav kuštravcev je letos močnejši kot običajno. Pred tretiranjem proti ušem zato ugotovite pojav kuštravcev in, v kolikor so kuštravci na več kot 3 % rastlin, dodajte škropivu tudi Aliette v 0,25 % koncentraciji. Če ste do slej proti kuštravcem že uporabili Aliette , opravite tudi drugo tretiranje. Če se ne boste odločili za uporabo pripravka Aliette, vam priporočamo, da v hmeljiščih, kjer je prisotno manjše število kuštravcev, ob tretiranju proti hmeljevim ušem uporabite enega od bakrovih pripravkov v polovičnem odmerku.

Hmeljeva pršica

Hmeljeva pršica je prisotna v večini hmeljišč. Trenutno je nismo nikjer ugotovili v tolikšni meri, da bi že bilo potrebno uporabiti akaricid. Da ne bi ponovili lanskih napak, ko je prva uporaba akar icidov v večini primerov bila prepozna, vas opozarjamo, da je sedaj potrebno pričeti z intenzivnim opazovanjem tega škodljivca.

Prosena vešča

Metulji prosene vešče so začeli preletavati 3. junija. Od takrat naprej je let dokaj stalen in približno takšen kot lansko leto. V teh dneh že lahko pričakujemo pojav prvih poškodb. Pri pregledih hmeljišč opazujte tudi pojav tega škodljivca.

Pojave hmeljeve pršice in prosene vešče javljajte na Oddelek za varstvo rastlin. Do splošne napovedi za tretiranje vam bomo poizkušali individualno svetovati način in čas ukrepanja.

Pripravili: Gregor Leskošek, mag. M. Rak-Cizej, M. Zmrzlak in mag. M. Žolnir


Datum objave obvestila: 18.06.2004 02:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS