98. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 29.06.2016 13:34 - Zaključeno


Vinska trta je s cvetenjem popolnoma zaključila in nastavlja plodiče (71 po lestvici BBCH).

Nevarnost okužb s peronosporo vinske trte je izredna. Pri zaščiti dajemo prednost kombiniranim in sistemično delujočim pripravkom: ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (2,5 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (1,25 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (,5 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha),...

Možnosti za okužbe z oidijem vinske trte se stopnjuje z razvojem vremena in oblikovanjem grozdičev. Svetujemo uporabo sredstev kot so: FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), POSTALON 90 SC (1-1,25 l/ha), TALENDO EXTRA (0,3 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), CRYSTAL (0,16 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha),

Razmik med tretiranji naj v tem obdobju ne presega 8-10 dni; prilagodite ga prirastu ter količini in intenzivnosti padavin (obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m2 padavin ali več).

Ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni zlate trsne rumenice, zatirate v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah med 27.06. in 07.07.2016 s pripravkom ACTARA 25 WG (v odmerku 200 g/ha, od razpoložljivih insekticidov ima največji učinek). Možna je tudi uporaba: RELDAN 22 EC (1,6 l/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha), DECIS (0,5 l/ha), GAT DECLINE 2,5 EC (0,5 l/ha) ali pripravkov na podlagi piretrina (KENYATOX VERDE [0,7-0,8 l/ha], FLORA VERDE [1,6 l/ha], VALENTIN EKO INSEKTICID IZ NARAVNEGA PIRETRINA KONCENTRAT [0,7-0,8 l/ha] in BIOTIP FLORAL [1,6 l/ha]), a bo zaradi manjšega učinka posledično treba opraviti dodatna naknadna tretiranja. Če za prvo tretiranje uporabite drugo sredstvo kot ACTARA 25 WG, je potrebno tretiranje ponoviti v drugem napovedanem roku. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov. V ekološki pridelavi po končanem cvetenju uporabite pripravke na osnovi piretrina: KENYATOX VERDE (0,7-0,8 l/ha), FLORA VERDE(1,6 l/ha), VALENTIN EKO INSEKTICID IZ NARAVNEGA PIRETRINA KONCENTRAT (0,7-0,8 l/ha) in BIOTIP FLORAL (1,6 l/ha) in morate opraviti naknadno, drugo tretiranje 5 do 7 dni po prvem, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V matičnih vinogradih uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali pripravke na podlagi piretrina. V matičnjakih uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha). V trsnicah uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali GAT DECLINE 2,5 EC (0,5 l/ha).

Za spremljanje odraslih osebkov ameriškega škržatka namestite v vinograde rumene lepljive plošče. Plošče namestite v senčne predele trsov, kjer se škržatek najraje zadržuje. V večjih vinogradih obesite vsaj eno ploščo na ha, v manjših 3 ali 4. Tudi v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka s 3–5 rumenimi lepljivimi ploščami na ha obvezno. Plošče boste v juliju in začetku avgusta redno pregledovali in če pri tedenskem pregledu ugotovite ulov 4 ali več odraslih škržatkov, je potrebno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah opraviti še drugo tretiranje.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Opozarjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14).

 

Natančna navodila so dosegljiva na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2013/Posebno_nadzorovani_organizmi/trsne_rumenice_in_ameriski_skrzatek/2016_Navodila_za_zatiranje_ameriskega_skrzatka_dopolnitev1.pdf


Datum objave obvestila: 29.06.2016 13:34
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS