95. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 24.06.2016 09:58 - Zaključeno


Vinska trta je s cvetenjem skoraj popolnoma zaključila in nastavlja plodiče (69-71 po lestvici BBCH).

Nevarnost okužb s peronosporo vinske trte je izredna. Prednost dajemo kombiniranim in sistemično delujočim pripravkom: ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (2,5 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (1,25 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (,5 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha),...

Možnosti za okužbe z oidijem vinske trte naraščajo skladno z razvojem vremena in oblikovanjem grozdičev. Svetujemo uporabo sredstev kot so: FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), POSTALON 90 SC (1-1,25 l/ha), TALENDO EXTRA (0,3 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), CRYSTAL (0,16 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha),

Razmik med tretiranji naj v tem obdobju ne presega 8-10 dni; prilagodite ga prirastu ter količini in intenzivnosti padavin (obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m2 padavin ali več).

Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni zlate trsne rumenice, ugotavljamo večinski delež ličink v stopnji razvoja L3. Prisotne so tudi ličinke v L2 in L1. Način in čas zatiranja prenašalca je pojasnjen v posebnem obvestilu.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 24.06.2016 09:58
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS