77. OBVESTILO ZA VARSTVO JAGODIČJA IN ČEŠENJ PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO - 07.06.2016 13:47 - Zaključeno


Pridelovalcem jagodičja (jagod, ameriških borovnic, malin,…) in češenj priporočamo pozornost na pojave plodove vinske mušice. Škodljiva vrsta lahko na zorečih plodovih mehko kožnega sadja z odlaganjem jajčec pod povrhnjico plodov povzroči širjenje gnilob. Škoda je izrazitejša v deževnih letih. Pojav plodove vinske mušice lahko zaznate z lovom na prehranske vabe, ki jih pripravite iz plastenk, katerim v zgornjem delu izvrtate luknje s premerom 4 mm. V lovilne pasti vlijete mešanico kisa in vina (3:1), kateri dodate žličko sladkorja in kapljico detergenta. Za pravilno prepoznavanje se lahko obrnite na Službo za varstvo rastlin.

Podrobna predstavitev je dostopna na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/

V letošnjem letu njenega pojava na območju JV Slovenije še nimamo zabeleženega.


Datum objave obvestila: 07.06.2016 13:47
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS