54. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI KLASA V OZIMNI PŠENICI - 16.05.2016 13:36 - Zaključeno


Posevki ozimne pšenice so na posameznih lokacijah na območju JV Slovenije začeli s cvetenjem (BBCH 61). V tem obdobju so rastline zelo občutljive za okužbe z fuzariozami (Fusarium sp.). Najprimernejši čas za izvedbo zaščite rastlin s fungicidi je v razvojni fazi klasenju (BBCH ~59) oz. tik pred začetkom cvetenja (BBCH 61). V posevkih se ponekod pojavljata tudi pšenična rja in žitna pepelovka. Na omenjene glivične bolezni imajo stransko delovanje tudi spodaj navedena sredstva.

Za zatiranje fuzarioz pridejo v poštev naslednji pripravki: PROSARO (1 L/ha), MAGNELLO (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), FOLICUR EW 250 (0,5 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), TEBUSHA 25% EW (1 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha), AMISTAR EXTRA (0,6 – 1 L/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha) ali TOPSIN – M (1,1 kg/ha).

Z izboljšanjem vremena se bodo začele intenzivno pojavljati tudi žitne uši in ličinke rdečega listnega strgača. Škropljenje z insekticidom lahko združite z uporabo fungicidov. Seznam pripravkov je bil naveden v obvestilu iz dne 22.04.2016 (http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=9245 ).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 16.05.2016 13:36
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS