27. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 08.04.2016 12:55 - Zaključeno


Razvoj vinske trte je ob dvigu temperatur zraka v preteklih dneh močno pospešil. Napredovanje je glede na lege in sorte še vedno precej raznoliko. Opaziti je stadij volne, do prevladujočega začetka odpiranja brstov in celo razprtega prvega lista (05-07-11 po lestvici BBCH).

Upoštevajoč razvoj trte in aktualno vremensko napoved, je potrebno ob odpiranju brstov poskrbeti za varstvo pred črno pegavostjo vinske trte. Na površinah, kjer se bolezen redno pojavlja, opravite dva nanosa fungicida. Prvič pristopite v času, ko mladike dosegajo do ~ 2 cm in naslednjič čez 7 do 10 dni, ko so že velike 5 – 10 cm. Nevarnost okužb se stopnjuje s prisotnimi padavinami, zato opravite preventivno zaščito še pred napovedanim dežjem. Svetujemo sredstva kot so: FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha) ali POLYRAM DF (3 kg/ha),…

Hkrati priporočamo dodajanje žveplovih pripravkov: THIOVIT JET, KUMULUS DF, COSAN, PEPELIN WG, MICROTHIOL SPECIAL, VINDEX 80 WG, ki v odmerku 3 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), učinkujejo na zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Razmiki med tretiranji naj bodo v tem obdobju na 7 do 10 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 08.04.2016 12:55
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS