23. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU - 08.04.2016 12:42 - Zaključeno


Krompir je na večini površin posajen (00 – 09 po BBCH), nekje pa beležimo že vznik (10 ~ po BBCH).

Za zatiranje plevelov v krompirju pred vznikom lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: ACTIVUS 40 WG (5 kg/ha), BOXER (5 L/ha), BUZZIN (0,75 kg/ha), METRIC (1 – 1,5 L/ha), PLATEEN WG 41,5 (2 – 2,5 kg/ha), SENCOR SC 600 (0,15 – 0,75 L/ha), SHARPEN 33 EC (3 – 5 L/ha), SHARPEN 40 SC (2,5 – 4 L/ha), STALLON SYNC TEC (3 L/ha) ali STOMP AQUA (2,9 L/ha).

Po vzniku pridejo v poštev naslednja registrirana sredstva: AGIL 100 EC (0,75 – 1,5 L/ha), ARAMO 50 (1 – 2 L/ha), BASAGRAN (1,5 – 2 L/ha), BASAGRAN 480 (1,5 – 2 L/ha), FICUS ULTRA (1 – 4 L/ha), FUSILADE FORTE (0,8 – 1,5 L/ha), RACER 25 – EC (1 – 4 L/ha) ali TAROT 25 WG (40 – 50 g/ha).

Več o lastnostih navedenih herbicidov si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (herbicidi v krompirju).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 08.04.2016 12:42
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS