70. ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH - 13.11.2015 13:11 - Zaključeno


Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

 

Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske so posevki ozimnih žit že dobro razviti. Zgodaj sejani ječmeni so se že začeli razraščati, poznejše setve imajo razvite tri do štiri liste, pšenice so večinoma v fazi dveh do treh listov. Ob zelo toplem vremenu za ta čas žita nadaljujejo z rastjo, skupaj z njimi pa tudi pleveli. V takih razmerah je zelo priporočljivo jesensko zatiranje plevelov, saj je odlaganje škropljenja na spomladanski čas lahko tvegano tako zaradi konkurence, ki jo pleveli predstavljajo žitom, kot tudi zaradi slabše učinkovitosti spomladanskih škropljenj. Takrat bodo namreč mnogi pleveli že preveliki in zatiranje ne bo več dovolj učinkovito. To še posebej velja za enoletne trave kot je npr. navadni srakoperec ali njivski lisičji rep in druge. Te plevele lahko učinkovito zatiramo ravno v začetnih obdobjih rasti, ko imajo razvit en do tri liste, kasneje je učinkovitost herbicidov občutno slabša. Tudi širokolistne plevele kot so jetičnik, mrtva kopriva, plešec, njivska vijolica, plezajoča lakota in podobni je najbolje zatirati od vznika pa do razvoja 2 do 6 pravih listov. Za jesensko škropljenje je zato najbolje uporabiti herbicid s širokim spektrom delovanja proti najpomembnejšim travnim in širokolistnim plevelom, s kombiniranim delovanjem prek tal in listov. Primerni herbicidi so navedeni v spodnji tabeli. Pri izbiri sredstev je treba upoštevati navodila proizvajalcev sredstev, vremenske (temperaturne) razmere v času škropljenja ter razvoj žit in plevela. Za dobro delovanje talnih herbicidov morajo biti tla ob škropljenju dovolj vlažna, kar še posebej velja za pripravke na osnovi pendimetalina in prosulfokarba.

 

 

Pripravek

aktivna snov

Odmerek

(kg, l/ha)

Registracija*

Čas rabe

Delovanje

Activus 40 WG

pendimetalin

4

P, J, T

po vzniku

(BBCH 11-21)

Enoletni ozkolistni in nekateri širokolistni pleveli.

Pleveli naj bodo v fazi kličnih listov do največ 2 lista; do pojava slane.

Alister grande

diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron

0,8-1

P, T

po vzniku

v fazi 2 do 4 listov

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli

Alliance

diflufenican + metsulfuron metil

0,065

P, J, R, T

prvi list do konca razraščanja

(BBCH 10-29)

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Attribut 70 SG

propoxicarbazon

0,06-0,1

P

v jeseni ali spomladi, po vzniku pšenice

Dobro zatira njivski lisičji rep in navadni srakoperec. Najboljše rezultate se doseže v času, ko so travni plevel v fazi od 1-3 listov pa do začetka razraščanja plevela.

Boxer

prosulfokarb

5

P, J, R

en list do začetka razraščanja

(BBCH 11-21)

Ozkolistni in širokolistni pleveli;

Priporočena raba.v kombinaciji z Logranom

Herbaflex

beflubutamid + izoproturon

2,0

P, J, R, T

(BBCH 12 – 13)

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli,

V jeseni po vzniku, ko ima žito 2-3 liste. Širokolisten plevel se najbolj

učinkovito zatira od kalitve do razvojne faze 3 listov.

Logran 20 WG

triasulfuron

 

0,034-0,040

P, J, R, T

po vzniku

do konca razraščanja

Širokolistni pleveli

Trinity

(diflufenikan + klorotoluron + pendimetalin

2

P, J, R, T

prvi list do tretjega lista

(BBCH 10-13)

Optimalen čas za zatiranje plevela je od stadija preden vznikne, do stadija

drugega lista.

Tolurex 50 SC

klorotoluron

2,5-3

P, J

 

1 do 3 listi pa do začetka razraščanja

(BBCH 11-21)

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli.

Sredstva se ne sme uporabljati pri pozni setvi ali kadar obstaja možnost zmrzali. Prav tako ne pri pridelavi ozimne pšenice na lahkih tleh z majhno vsebnostjo organske snovi (pod 1,2 %), ker je lahko fitotoksično. Na izrazito težkih tleh ter na zemljišču z visoko vsebnostjo organske snovi (> 6%) se lahko zmanjša učinkovitost.

*P-pšenica, J-ječmen, R-rž, T-tritikala


Datum objave obvestila: 13.11.2015 13:11
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS