65. Varstvo jablan in hrušk - 10.08.2015 13:27 - Zaključeno


Škrlup in skladiščne bolezni

Pozne sorte jablan in hrušk je še potrebno varovati pred škrlupom in drugimi glivičnimi boleznimi, ki se pojavljajo na plodovih med zorenjem in kasneje med skladiščenjem. Priporočamo rabo katerega izmed dotikalnih fungicidov kot so: Tiram 80 WG (karenca je 35 dni) ali pripravki na osnovi kaptana kot je Merpan 80 WDG (K=21 dni), Scab 80 WG (K=21 dni), Orthocide 80 WG (K=28 dni). Na jablanah lahko uporabite tudi pripravka Zato 50 WG (K=21 dni) ali Zato plus (K=35 dni). Fungicida s krajšo varnostno dobo kot sta Bellis in Geoxe boste pri poznih sortah, primernih za daljše skladiščenje, lahko uporabili še kasneje, do 7 oz. 3 dni pred obiranjem.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu lahko dodate žveplov pripravek v obliki močljivih zrnc (WG). Pri teh pripravkih se žveplo počasneje sprošča in je manj nevarno za ožige pri visokih temperaturah.

 

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača so v nasadih, kjer je bilo zatiranje prve generacije uspešno, razmeroma majhni (pod 5/vabo/teden), v ekstenzivnih nasadih in kjer je bilo zatiranje manj učinkovito, pa ulovi presegajo 20 metuljčkov/teden. Sedanje vremenske razmere so še naprej zelo ugodne za širjenje škodljivca zato ga je potrebno redno zatirati. Če je od zadnjega škropljenja preteklo že več kot 2 tedna škropljenje ponovite. Uporabite lahko pripravke Mimic, Runner 240 SC ali Coragen, s karenco 14 dni ali pripravek Affirm s karenco 7 dni. Za zadnja škropljenja zavijačev lahko uporabite tudi ekološke pripravke kot so Madex max, Carpovirusin ali Lepinox plus. Delovanje slednjih je v sedanjih razmerah kratko, zato je potrebno škropljenje ponoviti po sedmih dneh. Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

 

Zaradi varstva čebel pred rabo insekticidov odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje na cvetoče rastline v okolici!


Datum objave obvestila: 10.08.2015 13:27
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS