56. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 27.07.2015 15:53 - Zaključeno


Škrlup, jablanova plesen, jablanova listna pegavost, mušja pegavost in sajavost

Pojavljanje pogostih padavin v obliki dežja in močnih ros, ko je drevje mokro več kot štiri ure, je v okuženih nasadih ugodno za sekundarne okužbe s škrlupom. Take razmere omogočajo tudi širjenje jablanove listne pegavosti, mušje pegavosti in sajavosti. V takih razmerah poskrbite za preventivno varstvo drevja oziroma za stalno fungicidno oblogo. Uporabite katerega izmed dotikalnih fungicidov kot je Antracol, Antracol WG 70, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M–45, Delan 700 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Scab 80 WG, Thiram 80 WG ali podoben. V ekoloških nasadih uporabite za te namene registrirane pripravke.

Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Microthiol special, Močljivo žveplo, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

 

Jabolčni zavijač

Letošnje vremenske razmere so bile ugodne za razvoj prve generacije jabolčnega zavijača saj so prvi ulovi metuljčkov druge generacije na feromonskih vabah visoki. Nasade je potrebno redno varovati v približno dvotedenskih razmikih z enim izmed registriranih insekticidov. Priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka in /ali pripravka na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis, ki sta primerna tudi za varstvo ekoloških nasadov.


Datum objave obvestila: 27.07.2015 15:53
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS