53. VARSTVO VINSKE TRTE - 20.07.2015 10:34 - Zaključeno


Peronospora in oidij

V sedanjih razmerah lahko za varstvo vinske trte pred peronosporo uporabite katerega od dotikalnih fungicidov kot so Antracol , Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Manfil 75 DG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF ali pripravek za bakrom kot je Amaline flow ali druge bakrove pripravke. Za varstvo pred oidijem pa dodajte pripravek kot je Falcon EC 460, Crystal, Collis, Domark, Dynali, Kusabi 300 SC, Luna experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Talendo, Talendo extra, Topas 100 EC, Topaze, Vivando. Lahko uporabite tudi kombinirane pripravke proti peronospori in oidiju kot so Quadris, Cabrio top ali Universalis. Priporočamo tudi dodajanje žveplovega pripravka. Presledke med škropljenji prilagodite razmeram v vinogradu in vremenu.


Datum objave obvestila: 20.07.2015 10:34
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS