62. VARSTVO HMELJA - 16.07.2015 14:15 - Zaključeno


Pripravili: G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek

Hmeljeva pršica

Na osnovi vloge IHPS z namenom uspešnega varstva hmelja pred hmeljevo pršico je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dne 15.7.2015 izdala nujno dovoljenje za uporabo akaricida ACRAMITE 480 SC, ki ga proizvaja podjetje Chemptura Europe Limited in v Sloveniji distribuira Hmezad Exim d.o.o.

ACRAMITE 480 SC je selektivni akaricid z kontaktnim delovanjem, ki deluje na vse razvojne stadije hmeljeve pršice, na hmelju pa se uporablja v odmerku 1 L/ha ob porabi vode 1000 do 2400L na ha. Omenjen pripravek je dovoljeno na isti površini uporabiti največ enkrat, karenčna doba pa je 14 dni.

Zaradi zaščite čebel in drugih ne-ciljnih členonožcev se s pripravkom lahko tretira samo ponoči. Pred tem je potrebno odstraniti vso cvetočo podrast. Pripravek je strupen za vodne organizme, zato je potrebno upoštevati 30m varnostni pas od meje brega voda 1. reda (večji vodotoki, jezera) in 5m od brega voda 2. reda. V primeru uporabe antidriftnih šob se varnostni pas od površinskih voda 1. reda lahko zmanjša na 15m. Zaradi tveganja za zdravje ljudi lahko posameznik v roku 24 ur tretira površino hmelja do največ 4ha. Prav tako mora lastnik hmeljišča v času tretiranja zagotoviti, da v razdalji 15m od roba hmeljišča ne bo naključno prisotnih oseb in živali.

Hmeljeva pršica je kljub dosedanji uporabi akaricidov še vedno prisotna v hmeljiščih, vroče in suho vreme pa njen razvoj samo pospešujeta. Pomembno je, da hmeljarji opazujete nasade, pri čemer rastline pregledate na različnih višinah in listih ter v primeru preseženega pragu (0,5 pršice/list) ukrepate. Poleg pripravka ACRAMITE 480 SC v tem času damo prednost pripravkoma na podlagi aktivne snovi abamektin (Vertimec 1,8 % EC ali Vertimc PRO) v odmerku 1,25 l/ha. Za uspešno preprečevanje hmeljeve pršice je potrebno dobra omočenost listja, zato preverite nastavljeno šobno shemo pršilnika in uporabite dovolj veliko količino vode glede na habitus rastlin. Z akaricidi škropite samo v nočnem času in upoštevajte navodila proizvajalcev glede mešanja z ostalimi pripravki.


Datum objave obvestila: 16.07.2015 14:15
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS