35. VARSTVO VINSKE TRTE - 08.06.2015 14:02 - Zaključeno


Trta je v toplejših območjih že odcvetela, drugje pa cveti ali je pred cvetenjem. V tem obdobju jo je potrebno zavarovati pred okužbami s peronosporo in oidijem s fungicidi, ki imajo daljše delovanje. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite enega izmed fungicidov s kombiniranim sistemičnim ali delno sistemičnim ter dotikalnim delovanjem. Taki pripravki so: Acrobat MZ WG, Antracol combi, Alleato 80 WG, Curzate M, Enervin, Emendo F, Equation pro, Electis, Fantic F WG, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody duo WG 66,8, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG, Moximate WP, Mildicut, Nautile DG, Pergado F, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Revus, Sfinga Extra WDG, Valis F in Velostar 725 WG.

Za varstvo trte pred oidijem škropivu dodajte katerega izmed sistemičnih pripravkov kot je Falcon EC 460, Crystal, Collis, Dynali, Kusabi 300 SC, Luna experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Talendo, Talendo extra, Topas 100 EC, Topaze ali Vivando. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek ali Karathane Gold 350 EC.

Presledke med škropljenji prilagodite lastnostim izbranega fungicida, prirastu vinske trte in vremenskim razmeram. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 08.06.2015 14:02
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS