23. Varstvo vinske trte - 18.05.2015 15:38 - Zaključeno


V območjih, kjer so zadnje padavine dobro namočile tla je vinograde potrebno zavarovati pred peronosporo. Uporabite katerega od dotikalnih fungicidov kot je: Delan 70 WG, Folpan 80 WDG, Folpan 50 SC, Antacol, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF ali podoben. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin aliThiovit Jet. Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev.


Datum objave obvestila: 18.05.2015 15:38
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS