80. Peronospora, oidij in siva plesen - 01.09.2014 13:28 - Zaključeno


V vinogradih se sedaj zaključujejo škropljenja proti peronosori in oidiju vinske trte, njuno zatiranje je smiselno samo še v na novo posajenih vinogradih.

Grozdje pa je sedaj še smiselno zavarovati pred gnitjem. Pri izbiri botriticida upoštevajte karence glede na pričakovani čas trgatve. Pripravki Mythos, Rovral aquaflo, Switch 62,5 WG in Teldor SC 500 imajo 21 dni karence, Cantus WG pa 28 dni. Ekološki pripravek Botector nima karence.


Datum objave obvestila: 01.09.2014 13:28
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS