140. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK - 12.08.2014 16:14 - Zaključeno


Pridelovalce jabolk in hrušk obveščamo, da pogoste padavine v času dozorevanja nakazujejo povečano nevarnost razvoja skladiščnih bolezni. Izpostavljamo skladiščni škrlup, grenko gnilobo jabolk, mušjo pegavost in sajavost ter sadne gnilobe. Za zaščito pridelka bodite pri izbiri sredstev pozorni na varnostne dobe. Pripravek THIRAM 80 WG (3 kg/ha; 35 dni karence), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; 35 dni) in ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; 28 dni) priporočamo za uporabo v poznih sortah. Pri sortah, ki se bodo obirale čez tri tedne uporabite MERPAN 80 WDG (0,125-0,2 %; 21 dni) ali ZATO 50 WG (100 - 150 g/ha; 21 dni). Pripravek BELLIS (0,8 kg/ha, 3× letno) ima karenco 7 dni in lahko pri zgodnjih sortah namenjenih skladiščenju (gala in elstar) njegovo uporabo ponovite še en teden pred obiranjem.

Čedalje pogostejši pojavi listnih pegavosti na jablani (www.kmetijskizavod-nm.si/file/5221/download/5783), ki jih povzročajo glive iz rodu Diplocarpon in Alternaria in so bile do sedaj značilne predvsem za ekološko pridelavo. Okužbe, ki se kažejo z rumenenjem listne ploskve in razvojem pegavosti, vodijo v prezgodnje odpadanje listja. Zelo občutljivi sta sorti topaz in zlati delišes. Trenutno obdobje je za zadovoljive učinke fungicidov pozno; zadrževanje okužb je vsaj deloma pričakovati s pripravki proti škrlupu na osnovi a.s. mankozeb, metiram, ditianon.

Proti jabolčnemu zavijaču ukrepajte v nasadih, kjer se škoda redno pojavlja. Prednost dajemo pripravkom AFFIRM (4 kg/ha; 7 dni karence), CORAGEN (0,27 l/ha; 2× v rastni dobi; 14 dni) ali STEWARD (255 g/ha; 3× v rastni dobi; 7 dni).

Prerazmnožitve navadne in rdeče sadne pršice nadzorujte s pripravki: MASAI (0,75 kg/ha; 7 dni), MILBEKNOCK (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha/m višine krošnje; 14 dni) ali VERTIMEC 1,8 % EC (0,75 l/ha; 28 dni), katerim za boljše učinkovanje svetujemo dodajanje SILWET L-77, BREAK THRU S 240 ali ETALFIX-PRO.

 

Glede na ulove breskovega zavijača v jablanovih nasadih je še vedno smiselna uporaba pripravka LEPINOX PLUS (1 kg/ha; a.s. Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki), ki učinkuje tudi na zavijače lupine sadja.

Pri pripravi škropilne brozge upoštevajte možno nezdružljivost posameznih sredstev.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Ob zaščiti zgodnjih sort jablan in hrušk bodite pozorni na varnostne dobe posameznih sredstev!


Datum objave obvestila: 12.08.2014 16:14
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS