135. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK - 05.08.2014 16:15 - Zaključeno


Redne padavine slabijo fungicidno zaščitno oblogo in hkrati z daljšimi jutranjimi rosami ustvarjajo zelo ugodne razmere za razvoj različnih glivičnih obolenj. Varstvo naj zato poteka glede na zapadlo količino, ko je preseženih 30 mm padavin, oz. ne dalj kot na 10 do 12 dni. Tretiranje načrtujte preventivno, še pred napovedanim dežjem.

Za zaščito pred jablanovim in hruševim škrlupom v naslednjih dneh še vedno priporočamo uporabo dotikalnih sredstev: MERPAN 80 WDG (0,125-0,2 %; 21 dni), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; 28 dni), THIRAM 80 WG (3 kg/ha; 35 dni), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha; 21 dni), ANTRACOL WG 70 (0,2 %; 28 dni), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; 28 dni), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha; 28 dni), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; 28 dni), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; 28 dni), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), POLYRAM DF (2 kg/ha; 28 dni karence) in podobnih.

Pri zgodnjih sortah (gala in elstar) namenjenih skladiščenju pa svetujemo uporabo pripravkov, ki nudijo dodatno zaščito še pred skladiščnimi boleznimi: THIRAM 80 WG (3 kg/ha; 35 dni), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; 35 dni), ZATO 50 WG (100 - 150 g/ha; 21 dni) ali BELLIS (0,8 kg/ha; 7 dni karence).

Za zaviranje jablanove pepelovke ter pršic priporočamo dodajanje pripravkov na osnovi žvepla: COSAN, KUMULUS, PEPELIN, VINDEX 80 WG, MOČLJIVO ŽVEPLO v odmerku 2,5 – 3 kg/ha (imajo 7 dni karence).

Spremljanje jabolčnega zavijača v nasadih kaže njegovo stalno prisotnost. Ponovitve tretiranja proti drugemu rodu opravite 10 do 14 dni po predhodnem zatiranju na legah, kjer beležite obsežnejše pojave poškodb prvega rodu, oz. se je škoda pojavljala že v preteklih letih. Priporočamo sredstva AFFIRM (4 kg/ha; 7 dni karence), CORAGEN (0,27 l/ha; 2× v rastni dobi; 14 dni) ali STEWARD (255 g/ha; 3× v rastni dobi; 7 dni).

Prerazmnožitve navadne in rdeče sadne pršice nadzorujte z: MASAI (0,75 kg/ha; 7 dni), MILBEKNOCK (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha/m višine krošnje; 14 dni), VERTIMEC 1,8 % EC (0,75 l/ha; 28 dni) ali ORTUS 5 SC (1-1,2 l/ha; 35 dni), s pozornostjo na varnostno dobo.

 

Glede na ulove breskovega zavijača v jablanovih nasadih je še vedno smiselna uporaba pripravka LEPINOX PLUS (1 kg/ha; a.s. Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki), ki učinkuje tudi na zavijače lupine sadja.

Pri pripravi škropilne brozge upoštevajte možno nezdružljivost posameznih sredstev.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Ob zaščiti zgodnjih sort jablan in hrušk bodite pozorni na varnostne dobe posameznih sredstev!


Datum objave obvestila: 05.08.2014 16:15
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS