61. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 09.07.2014 12:42 - Zaključeno


Obvestilo dne, 9. 7. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Jablanov škrlup

Nadaljujte z uporabo kontaktno delujočih fungicidov kot so: Merpan 80 WDG (1,25–2 kg), Merpan 50 WP (2-3 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Thiram 80 WG (3kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha).

Razmik med škropljenji prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade nad 25 mm dežja je potrebno pred naslednjimi padavinami škropljenje ponoviti.

V nasadih, kjer so pege škrlupa prisotne tudi na plodovih, v primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih padavin opravite škropljenje pred dežjem in ga ob sprani fungicidni oblogi (ko pade nad 25 mm dežja) ponovite.

Za zatiranje jablanove pepelovke dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.

Jabolčni zavijač, sadni listni duplinar in listne uši

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so v večini nasadov, kjer sta bili opravljeni dve škropljenji proti prvi generaciji jabolčnega zavijača maloštevilni (od 0 do 5 metuljčkov/teden) in pod pragom gospodarske škode, na redkih lokacijah pa dosegajo prag gospodarske škode 7-10 metuljčkov/teden. Pri vizualnih pregledih teh nasadov črvivih plodov ne najdemo, oziroma je delež le teh minimalen.

V ekstenzivnih – neškropljenih nasadih jablan je število ulovov metuljčkov na feromonskih vabah kontinuirano in na določenih lokacijah do 10 metuljčkov/teden.

Pri pregledu in prerezu črvivih plodov ugotavljamo, da se delež gosenic prve generacije, ki zapušča plodove povečuje in je okoli 50 %. Gosenice, ki plodov še niso zapustile, so v zelo različnih razvojnih stadijih, kar je prav gotovo posledica hladne zadnje dekade meseca junija, ki je nekoliko upočasnila razvoj jabolčnega zavijača in podaljšala let prve generacije. Na sadjarskih lokacija območja Celjske regije se vsota efektivnih (pri pragu 10 °C) približuje vrednosti 650 °C, ko naj bi se na podlagi dolgoletnih podatkov začel let druge generacije.

Glede na navedena dejstva in vremensko napoved svetujemo, da naslednje škropljenje usmerite v zaključek razvoja prve generacije jabolčnega zavijača ter začetek razvoja druge generacije jabolčnega zavijača. Škropljenje opravite v naslednjem tednu, med 14. in 20. julijem. Uporabite lahko naslednje insekticide: Affirm (4 kg/ha), Coragen (270 mL /ha), Runner 240 SC (0,45 l/ha) ali Mimic (1 L/ha). V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem sadnega listnega duplinarja in pripravka Coragen v letošnji sezoni še niste dvakrat uporabili, dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača zdaj prednost pripravku Coragen. Sadnega listnega duplinarja zatirajo tudi pripravki Runner 240 SC, Calypso SC 480 ali Mospilan 20 SG. Tam, kjer so v večjem obsegu prisotne še uši, dajte prednost slednjima dvema pripravkoma.

Rdeča sadna pršica

V zadnjem tednu opažamo številčnejši pojav rdeče sadne pršice. Na listih trenutno najdemo vse razvojne stadije. Preglejte nasade na prisotnost rdeče sadne pršice. V kolikor je prag presežen (6 – 7 gibljivih stadijev na list), opravite škropljenje s pripravki kot so: Vertimec 1,8 EC (0,75 L/ha) z dodatkom močila ali ogrščičnega oziroma parafinskega olja (2,5 L/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Envidor SC 240 (0,6 L/ha) ali Masai (0,75 kg/ha).

Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).


Datum objave obvestila: 09.07.2014 12:42
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS