102. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 01.07.2014 17:48 - Zaključeno


Vinogradnikom v aktualnem obdobju za zaščito pred peronosporo vinske trte priporočamo sredstva kot so ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), CURZATE M (2 – 3 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 – 2 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha) in druge… V vinogradih z močnejšo rastjo je možna uporaba tudi pripravkov v kombinaciji z bakrom: CURZATE R (2-3 kg/ha), GALBEN C (4-5 kg/ha) ali preventivni AMALINE FLOW (2,25 L/ha), oz. PERGADO C (4-5 kg/ha). Ob pojavih toče poskrbite za čim prejšnjo zaščito. Prednost dajemo pripravkom na osnovi a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga Extra WDG, Fantic F, Pergado – F, Valis F, Emendo F, Melody combi WG 65,3, Ridomil Gold combi Pepite,…).

Za varstvo pred oidijem vinske trte uporabite pripravke kot NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), DYNALI (0,65 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), FALCON EC 460 (0,3 – 0,4 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,03%), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha),... dodate lahko tudi pripravke na osnovi žvepla.

Razmiki med tretiranji naj bodo na 10 dni, oz. prilagojeni vremenskim razmeram. Zaščitna obloga slabi sorazmerno s količino padavin in intenzivnostjo rasti. Potrebno jo je obnoviti, ko pade več kot 30 mm dežja. Nazadnje je bil na območju JV Slovenije tak padavinski dogodek 30.06.2014, ko je na večini leg padlo med 30 in 35 mm dežja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja.


Datum objave obvestila: 01.07.2014 17:48
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS