116. PRIPOROČENE SORTE OZIMNIH ŽIT - 23.09.2004 14:30 - Poslano


Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijska svetovalna služba sta objavila priporočen izbor sort ozimnih žit za jesensko setev. Sorte so izbrane na podlagi ugodnih večletnih rezultatov glede na višino in kakovost pridelka.

PŠENICA

Pri ozimni pšenici so nosilne sorte zgodnja in nizka SRPANJKA, srednje zgodnje sorte MARIJA, ŽITARKA, SOISSONS, ORNICAR, ISENGRAIN in SIDERAL, srednje pozni sorti RENAN in JUSTUS ter pozni sorti PROFIT in PEGGASOS.

Perspektivni sorti v uvajanju sta tudi pozni visoki sorti LUDWIG in presevna sorta XENOS ter srednje visoka sorta EDISON.

Za Primorsko so najbolj primerne sorte, ki spadajo v čimboljši kakovostni razred in imajo dobro odpornost proti boleznim. Zaradi običajnih sušnejših razmer koncem junija v času zorenja bolj priporočamo srednje zgodnje sorte. Na območjih z močno burjo odsvetujemo setev visokih sort pšenice.

Glede na izkušnje pri nas priporočamo:

Resnici SOISSONS in INSENGRAIN s srednje visoko slamo sta primerni za srednje lahka in težja tla. Sta intenzivnejši sorti in zahtevata izdatnejše gnojenje. Okvirna setvena količina je 210 kg semena na ha. V letu 2004 sta dali preko 7,5t zrnja na ha.

Na Vipavskem je v preizkušanjih dala dobre pridelke tudi srednje zgodnja sorta ORNICAR s srednje visoko slamo.

Sorta ŽITARKA za srednje lahka in težja tla je manj zahtevna prilagodljiva sorta. Občutljiva je na pozno setev. Poprečna setvena količina v optimalnem času setve je 300 kg semena na ha.

Za težja tla, ki so dobro preskrbljena z vodo in ne trpijo suše so primerne sorte JUSTUS s srednje visoko slamo, nekaj poznejša srednje visoka intenzivna sorta RENAN in še poznejša sorta PROFIT in EDISON. Vse sorte so intenzivne, primerne v Vipavski dolini le za zavetrne lege. Bolj jih priporočamo za Postojnsko in Bistriško območje.

Sorta SRPANJKA je primerna za lažja tla, npr. na Krasu. Potrebna je zgodnja žetev. Sejemo 300 kg semena na ha.

Pozne sorte PEGGASOS, LUDWIG in XENOS z visoko slamo so primerne le za težja globoka tla. Občutljive so na poleganje in v sušnem juniju dajejo slabše pridelke. Bolj so primerne za Postojnsko in Bistriško.

Najboljšo kvaliteto moke imajo sorte Justus in Edison v A razredu, sorti Renan in Ludwig v A/B razredu ter sorta Profit, ki spada v B/A razred. Ostale sorte spadajo v B kakovostni razred.

JEČMEN

Med 10 priporočenimi sortami ječmena je kar nekaj novosti, ki po pridelku presegajo standardni sorti Gotic in Rex. Te sorte so GOTIC, FAVORIT, VIRGO, ASTRID, PLAISANT, REX, HELGA, TOSCANA, LORD in ZLATKO.

Naranejši sta sorti Gotic in Zlatko, najpoznejši med omenjenimi sortami pa sta Virgo in Astrid. Najvišjo slamo imata sorti Favorit in Helga. Sorti Favorit in Helga sta med njimi najbolj občutljivi na poleganje.

Priporočena količina semena je pri večini sort okrog 200 kg/ha.

TRITIKALA

Primerna je za krmo živalim, uporabna pa je tudi za peko kruha v kombinaciji s pšenično moko. Sejemo jo lahko na slabša in kisla zemljišča. Na voljo so sorte ALMO, TICINO, LAMBERTO in DISCO. Količina semena na ha je od 190 do 220 kg/ha.

Na voljo so sorte WARCO in EHO – KURZ, ELECT – sejemo okrog 150 kg semena na hektar.

Pripravila: Anka Poženel


Datum objave obvestila: 23.09.2004 14:30
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS