84. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 04.06.2014 18:33 - Zaključeno


Vinska trta cveti (60 – 64 po lestvici BBCH). Ob trenutno ugodnih pogojih za razvoj glivičnih okužb je potrebno skrbeti za redno zaščito.

Za varstvo pred peronosporo vinske trte priporočamo pripravke: MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM (4 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha; le za vinsko grozdje), MELODY DUO WG 66,8 (2 – 2,5 kg na ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), PROFILER (3 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha; le za vinsko grozdje), EMENDO F (1,5 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), CURZATE M (2 – 3 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,25 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5 kg/ha), MILDICUT (2 l/ha), GETT (1,6 kg/ha), PERGADO MZ (1,6 kg/ha), PERGADO – F (1,6 kg/ha),… Pri uporabi pripravkov, ki so sestavljeni iz več aktivnih snovi upoštevajte omejitve glede tretiranj s posameznimi sestavinami.

Za zaščito proti oidiju vinske trte lahko dodate: FALCON EC 460 (0,3 – 0,4 l/ha), NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), VIVANDO (0,16 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha),...

Razmiki med tretiranji naj bodo na 10 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 04.06.2014 18:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS