77. VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 27.05.2014 15:50 - Zaključeno


Nestanovitno vreme je v zadnjem obdobju zelo ugodno vplivalo na razvoj in pojav krompirjeve plesni. Nevarnost za pojav bolezni je večja v zgodaj sajenih nasadih z bolj bujno rastjo. V teh nasadih priporočamo, da uporabite sistemično delujoče pripravke, kot so: ACROBAT MZ WG, ELECTIS 75 WG, GALBEN M, INFINITO, MELODY DUO WG 66,8, MOXIMATE 725 WP, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,… Prednost dajemo pripravkom s krajšo karenčno dobo.

V manj bujnih nasadih lahko uporabite katerega od dotikalnih fungicidov: ANTRACOL, BANKO 500 SC, DITHANE, MANFIL, PENNCOZEB 75 DG, … Kasneje nadaljujete zaščito rastlin z enim izmed polsistemično ali sistemično delujočim sredstvom.

Na nekaterih bolj občutljivih sortah opažamo tudi pojav črne listne pegavosti krompirja. Fungicidi označeni z zvezdico (*) so registrirani tudi za njeno zatiranje.

V ekološki pridelavi lahko uporabite dotikalna sredstva na osnovi bakra kot so: BORDOJSKA BROZGA CAFFARO (10 – 15 kg/ha, reg. do 31.5.2014), CHAMPION 50 WG (2,5 kg/ha, reg. do 31.5.2014), CUPRABLAU Z 35 WP (2,8 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), FLOWBRIX BLAU SC (2,5 l/ha), KOCIDE 2000 (0,15 – 0,2%, reg. do 31.5.2014), KOCIDE DF (0,2 %, reg. do 31.5.2014), KUPRO 190 SC (4 – 5 l/ha, reg. do 31.5.2014), NORDOX 75 WG (reg. do 31.5.2014,…

S pripravki kolobarite tako, da za vsako škropljenje uporabite drug pripravek (druga aktivna snov oz. kemična skupina). Sistemične pripravke lahko uporabite največ dvakrat zaporedoma. Upoštevati morate, da s kontaktnimi in polsistemičnimi fungicidi ne morete varovati tudi gomoljev. Pri dotikalnih fungicidih je potrebno zaščitno oblogo obnoviti v primeru, da pade več kot 20 - 30 mm/m2.

 

Preglednica 1: Seznam fungicidov, ki so v Sloveniji v letu 2014 registrirani za zatiranje krompirjeve plesni.

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

Odmerek [kg, l/ha]

Karenca [dni]

KONTAKTNI PRIPRAVKI

ANTRACOL *

ANTRACOL WG 70*

propineb

2,5

14

BANKO 500 SC

klorotalonil

2

8

DITHANE DG Neotec *

DITHANE M-45 *

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

PENNCOZEB 75 DG

PINOZEB M-45

mankozeb

2

7

2

7

2

7

2

7

1,7

7

2

7

POLYRAM DF*

metiram

2

21

ENERVIN

metiram + ametoktradin

2

7

RANMAN TOP

ciazofamid

0,5

7

RANMAN TWINPACK

ciazofamid + ranman močilo

0,2 + 0,15

7

SHIRLAN 500 SC

fluazinam

0,3 – 0,4

7

POLSISTEMIČNI IN SISTEMIČNI PRIPRAVKI

ACROBAT MZ WG *

FORUM MZ WG

mankozeb + dimetomorf

2

7

ANTRACOL COMBI

propineb + cimoksanil

2,5

14

AVISO DF

metiram + cimoksanil

2,0 – 2,5

14

ELECTIS 75 WG *

mankozeb + zoksamid

1,5 – 1,8

7

EQUATION PRO

cimoksanil + famoksadon

0,4

14

GALBEN M

mankozeb + benalaksil

2,5

28

INFINITO

propamokarb + fluopikolid

1,2 – 1,6

7

MELODY DUO WG 66,8

propineb + iprovalikarb

2,5

14

MOXIMATE 725 WG

MOXIMATE 725 WP

mankozeb + cimoksanil

2,5

7

PERGADO MZ *

GETT *

mankozeb + mandipropamid

2 – 2,5

21

REVUS *

mandipropamid

0,4 – 0,6

3

RIDOMIL Gold MZ Pepite

mankozeb + metalaksil-M

2,5

21

SACRON 45 DG

cimoksanil

0,22 kg/ha

14

* Pripravki registrirani za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria solani).

 

Samice koloradskega hrošča intenzivno odlagajo jajčeca. Odraslih hroščev I. generacije ne zatiramo. Ukrepati začnemo, ko imamo na več kot 20% grmov pred začetkom cvetenja razvitih 10 ličink prvega stadija / grm, ali ko imamo po višku cvetenja več kot 20 ličink na grm. Za ličinke II. generacije velja enak prag, s tem da ga povečamo za 5 do 10 jajčec ali ličink na grm. V primeru preseženega praga škodljivosti uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: ACTARA 25 WG, ALVERDE, BISCAYA, BULLDOCK EC 25, CALYPSO SC 480, CORAGEN, LASER 240 SC, MAVRIK 240, MIDO 20 SL, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN SG, MOKSYCAN 20 SG, NUPRID 200 SC, SPARVIERO.

V ekološki pridelavi lahko uporabite pripravek NEEMAZAL T/S ali sredstva na osnovi piretrina: FLORA VERDE, RAPTOL KONCENTRAT, RAPTOL SPRAY, BIOTIP FLORAL, SPRUZIT PRAH.

 

Preglednica 2: Seznam insekticidov, ki so v Sloveniji v letu 2014, registrirani za zatiranje koloradskega hrošča.

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

Odmerek [kg, l/ha]

Karenca [dni]

SISTEMIČNI PRIPRAVKI

ACTARA 25 WG

tiametoksam

60-80 g

14

BISCAYA

tiakloprid

0,3 l

/

CALYPSO SC 480

tiakloprid

0,1 l

21

MIDO 20 SL

NUPRID 200 SC

imidakloprid

0,3 l

14

MOSPILAN 20 SG

MOSPILAN SG

MOKSYCAN 20 SG

acetamiprid

100 g

14

NEEMAZAL T/S *

azadirahtin

0,25 %

/

DOTIKALNI PRIPRAVKI

ALVERDE

metaflumizon

0,25 l

14

BULLDOCK EC 25

beta-ciflutrin

0,5 l

7

CORAGEN

klorantraniliprol

0,06 l

14

LASER 240 SC

spinosad

0,2 l

7

MAVRIK 240

tau-fluvalinat

0,2 l

14

SPARVIERO

lambda-cihalotrin

0,075 l

7

BIOTIP FLORAL *

FLORA VERDE *

piretrin

1,6 l

3

RAPTOL KONCENTRAT *

olje ogrščice + piretrin

10,0 l

3

RAPTOL SPRAY *

olje ogrščice + piretrin

/

3

SPRUZIT PRAH *

piretrin

25 g/m2

1

* Pripravki dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi

 


Datum objave obvestila: 27.05.2014 15:50
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS