39. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 27.05.2014 11:33 - Zaključeno


Obvestilo dne, 27. 5. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi sekundarnega odpadanja plodičev BBCH 73.

Jabolčni zavijač in listne uši

V zadnjem tednu so se ulovi metuljčkov na feromonskih vabah, predvsem v neškropljenih-travniških nasadih močno povečali (več kot 10 metuljev/teden). Tudi v intenzivnih nasadih so bili ulovi spet številčnejši. Toplo vreme v zadnjem tednu in večerne temperature (nad 15 °C) so več dni zapored ustvarjale pogoje za parjenje in odlaganje jajčec. Na toplejših sadjarskih lokacijah Celjske regije (Kasaze, Bistrica ob Sotli) so ti pogoji izpolnjeni od 19. maja, na nekoliko hladnejših legah (Braslovče, Slom, Črnova) ni na Koroškem pa od 24. maja naprej.

N območju Celjske in Koroške regije glede na ulove metuljčkov jabolčnega zavijača in embrionalni razvoj jajčec priporočamo da tisti, ki boste prvo škropljenje opravili s pripravkom Coragen, to storite od druge polovice tega tedna do začetka naslednjega tedna, od 29. maja do 3. junija. Pripravek uporabite v odmerku 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek pri enem škropljenju jablan ne sme presegati 270 mL pripravka/ha.

Pripravek deluje tudi na breskovega, češpljevega in hruševega zavijača, zato je z njim v tem času smiselno poškropiti tudi breskve, nektarine, slive in češplje ter hruške.

V primeru, da boste prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču opravili z insekticidom iz MAC skupine kot je Runner 240 SC (0,45 L/ha) ali Mimic (1 L/ha), to storite v drugi polovici naslednjega tedna, med 4. in 8. junijem.

V primeru, da se vam je začela pojavljati mokasta jablanova uš ali opazite močnejši pojav zelene uši, dajte pri prvem škropljenju proti jabolčnemu zavijaču prednost pripravkoma Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha), ki delujeta hkrati na uši in jabolčnega zavijača. Škropljenje opravite v času med 4. in 10. junijem.

Na lokacijah, kjer so vsote temperatur pri pragu 10 °C že dosegle vrednost 240 °C, se sadjarji pri odločitvah za škropljenje držite prvih datumov napovedanih rokih škropljenja medtem, ko koroški sadjarji in tisti, ki imate nasade na nekoliko bolj zatišnih legah, škropljene proti jabolčnemu zavijaču približajte zadnjim napovedanim rokom škropljenja.

Vsi našteti pripravki delujejo tudi proti breskovemu zavijaču, ki se v nasadih jablan redno pojavlja.

Naslednja izmed možnosti za zatiranje jabolčnega zavijača je uporaba granuloznega virusa Madex.

Uporablja se kot samostojni pripravek za preprečevanje škode v bioloških nasadih ali kot dopolnilo insekticidom. Prvič ga uporabite ob koncu tega tedna. Za prvo škropljenje se priporoča odmerek 100 ml/ha ali uporaba v deljeni (split) aplikaciji 2 x 50 ml/ha, v razmiku 6 (sončni dnevi) do 8 dni (oblačno vreme). V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih leti povzročil veliko škode, se priporoča za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka pripravka. Na trgu sta na osnovi virusa granuloze na voljo tudi pripravka Madex max ali Carpovirusine.

Rdeča sadna pršica

V nasadih, kjer je prag škodljivosti presežen (več kot 5 pršic/list) je zdaj zadnji čas, da opravite škropljenje proti prvi poletni generaciji rdeča sadne pršice z enim od pripravkov kot so: Envidor SC 240 (0,6 L/ha), Masai (0,75 kg/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Vertimec 1,8 EC (0,75 L/ha) z dodatkom močila ali ogrščičnega oziroma parafinskega olja (2,5 L/ha).

Jablanov škrlup in jablanova pepelovka

Na traku lovilca spor smo v zadnjem tednu zabeležili zelo majhne ulove (posamezne spore) askospor. Sadjarji, ki ste do sedaj uspešno obvladali okužbe s škrlupom, v primeru majhne količine dežja (do 20 mm), razmike med škropljenji podaljšajte na 10 do 12 dni.

Zaščita plodov s kontaktnimi fungicidi je zelo pomembna še posebno tam, kjer so na listih pege in je nevarnost sekundarnih okužb velika. V teh nasadih posrbite, da bodo plodovi stalno zaščiteni s fungicidno oblogo. Razmike med škropljenji prilagodite času trajanja in količini padavin oziroma dolžini omočenosti listne mase.

Nadaljujte s preventivno strategijo škropljenja proti škrlupu z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Merpan 80 WDG (1,25–2 kg), Merpan 50 WP (2-3 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha).

Za zatiranje jablanove pepelovke dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.


Datum objave obvestila: 27.05.2014 11:33
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS