66. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 16.05.2014 18:22 - Zaključeno


Vinska trta izredno intenzivno prirašča in je v trenutnem obdobju v oblikovanju socvetja. Razvoj je glede na lege in sortiment še vedno neizenačen, z dolžino mladik večinoma med 50 – 75 cm ter 9 in več razvitimi listi.

Prve peronosporne pege so se posamično začele pojavljati s koncem prve dekade maja. Dinamika razvoja trsov in vremenska prognoza za naslednje dni usmerjata varstvo pred peronosporo vinske trte v uporabo kombiniranih in sistemično delujočih pripravkov. Svetujemo uporabo sredstev kot so: VALIS F (1,5 kg/ha; le za vinsko grozdje), EMENDO F (1,5 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM (4 kg/ha), PROFILER (3 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha; le za vinsko grozdje), MELODY DUO WG 66,8 (2 – 2,5 kg na ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), GALBEN M (2,5 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,25 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5 kg/ha), MILDICUT (2 l/ha), GETT (1,6 kg/ha), PERGADO MZ (1,6 kg/ha), PERGADO – F (1,6 kg/ha),…

Za zaščito proti oidiju vinske trte lahko uporabite: KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), VIVANDO (0,16 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), DYNALI (0,65 l/ha),... Dodajanje pripravkov na osnovi žvepla do stabilnejšega dviga temperatur nad 15ºC ni smiselno.

Razmiki med tretiranji naj bodo ob trenutnem razvoju trte na 7, do največ 10 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 16.05.2014 18:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS