63. VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 13.05.2014 15:10 - Zaključeno


Krompir je na območju JV Slovenije v zelo neizenačen razvoju (čas setve, prekrivanje z pokrivko, …). Po končanem deževju in hladnem vremenu vam priporočamo, da pregledate posevke. Pozorni bodite na pojav krompirjeve plesni. Redne padavine in srednje visoke temperature zelo ugodno vplivajo na razvoj bolezni. Najprimernejše je izvajanje preventivnega varstva v krajših ali daljših razmikih, odvisno od vremena in stanja v nasadu. S pripravki kolobarite tako, da za vsako škropljenje uporabite drug pripravek (druga aktivna snov oz. kemična skupina). Prvi dve škropljenji izvedite v času zapiranja vrst s kontaktnimi (propineb, mankozeb, metiram, klorotalonil) ali polsistemični sredstvi (dimetamorf, cimoksanil, …). Nato uporabite sistemične (metalaksil-M, benalaksil, propamokarb) ali polsistemične pripravke, uporabite ki jih lahko največ dvakrat zaporedoma, nato naredite presledek s kontaktnim sredstvom (iprovalikarbom ali propamokarbom). Upoštevati morate, da s kontaktnimi in polsistemičnimi fungicidi ne morete varovati tudi gomoljev.

 

Preglednica 1: Seznam fungicidov, ki so v Sloveniji v letu 2014 registrirani za zatiranje krompirjeve plesni.

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

[g/l, g/kg]

Odmerek

[kg, l/ha]

Karenca

[dni]

RANMAN TWINPACK

ciazofamid + ranman močilo

0,2 + 0,15

7

RANMAN TOP

ciazofamid

0,5

7

SHIRLAN 500 SC

fluazinam

0,3 – 0,4

7

BANKO 500 SC

klorotalonil

2

8

DITHANE DG Neotec*

mankozeb

2

7

DITHANE M-45*

mankozeb

2

7

MANFIL 75 WG

mankozeb

2

7

MANFIL 80 WP

mankozeb

2

7

PENNCOZEB 75 DG

mankozeb

1,7

7

PINOZEB M-45

mankozeb

2

7

POLYRAM DF*

metiram

2

21

ENERVIN

metiram + ametoktradin

2

7

ANTRACOL*

propineb

2,5

14

ANTRACOL WG 70*

propineb

2,5

14

EQUATION PRO

cimoksanil + famoksadon

0,4

14

REVUS*

mandipropamid

0,4 – 0,6

3

GALBEN M

mankozeb + benalaksil

2,5

28

MOXIMATE 725 WG

mankozeb + cimoksanil

2,5

7

MOXIMATE 725 WP

mankozeb + cimoksanil

2,5

7

ACROBAT MZ WG*

mankozeb + dimetomorf

2

7

FORUM MZ WG

mankozeb + dimetomorf

2

7

PERGADO MZ*

mankozeb + mandipropamid

2 – 2,5

21

GETT

mankozeb + mandipropamid

2 – 2,5

21

RIDOMIL Gold MZ Pepite

mankozeb + metalaksil-M

2,5

21

ELECTIS 75 WG*

mankozeb + zoksamid

1,5 – 1,8

7

AVISO DF

metiram + cimoksanil

2,0 – 2,5

14

INFINITO

propamokarb + fluopikolid

1,2 – 1,6

7

ANTRACOL COMBI

propineb + cimoksanil

2,5

14

MELODY DUO WG 66,8

propineb + iprovalikarb

2,5

14

 

Odraslih hroščev I. generacije ne zatiramo. Počakamo, da samice odložijo jajčeca. Ukrepati začnemo, ko imamo na več kot 20% grmov pred začetkom cvetenja razvitih 10 ličink prvega stadija / grm, ali ko imamo po višku cvetenja več kot 20 ličink na grm. Za ličinke II. generacije velja enak prag, s tem da ga povečamo za 5 do 10 jajčec ali ličink na grm.

 

Preglednica 2: Seznam insekticidov, ki so v Sloveniji v letu 2014, registrirani za zatiranje koloradskega hrošča.

SISTEMIČNI INSEKTICIDI

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

Odmerek, koncentracija

Karenca (dni)

MOSPILAN 20 SG

acetamiprid

100 g

14

MOSPILAN SG

acetamiprid

100 g

14

MOKSYCAN 20 SG

acetamiprid

100 g

14

NEEMAZAL T/S *

azadirahtin

0,25 %

/

MIDO 20 SL

imidakloprid

0,3 l/ha

14

NUPRID 200 SC

imidakloprid

0,3 l/ha

14

CALYPSO SC 480

tiakloprid

0,1 l

21

BISCAYA

tiakloprid

0,3 l

14

ACTARA 25 WG

tiametoksam

60-80 g

14

DOTIKALNI INSEKTICIDI

BULLDOCK EC 25

beta-ciflutrin

0,5 l

7

CORAGEN **

klorantraniliprol

0,06 l

14

SPARVIERO

lambda-cihalotrin

0,075 l

7

ALVERDE

metaflumizon

0,25 l

14

MAVRIK 240

tau-fluvalinat

0,2 l

14

RAPTOL KONCENTRAT *

olje ogrščice + piretrin

10,0 l

3

RAPTOL SPRAY *

olje ogrščice + piretrin

/

3

BIOTIP FLORAL *

piretrin

1,6 l

3

FLORA VERDE *

piretrin

1,6 l

3

LASER 240 SC *

spinosad

0,2 l

7

* Pripravki dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi

** Datum poteka registracije: 31.5.2014

 

 

 


Datum objave obvestila: 13.05.2014 15:10
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS