55. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 06.05.2014 15:08 - Zaključeno


Vinogradnikom ob deževnem začetku meseca maja za preventivno zaščito pred peronosporo vinske trte priporočamo pripravke kot so DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M 45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (20 kg/ha), MANCOZ 75 WG (2 kg/ha) ali MILDICUT (2 l/ha), oz. ELECTIS 75 WG (1,5 kg/ha),… Navedena sredstva pridejo v poštev tudi v zaščitnih ukrepih po pojavu toče.

Hkrati se povečuje tudi izpostavljenost na oidij vinske trte. V vinogradih z močnim infekcijskim potencialom iz preteklega leta svetujemo uporabo pripravka KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), DYNALI (0,65 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), VIVANDO (0,16 l/ha),...

Pripravki UNIVERSALIS (2 l/ha), QUADRIS (0,5 l/ha do 1 l/ha) ali STROBY WG (0,1 – 0,2 kg/ha) imajo delovanje tako na oidij kot peronosporo vinske trte.

Razmiki med zaščitnimi tretiranji naj bodo prilagojeni količini padavin in intenzivnosti priraščanja mladik. Zaščitna obloga je oslabljena, ko pade 20 do 30 mm/m2 dežja – odvisno od jakosti ploh.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.05.2014 15:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS