28. VARSTVO ČEBULNIC - 28.03.2014 14:16 - Zaključeno


Pridelovalcem čebulnic priporočamo spremljanje posevkov. Ko pri česnu ali šalotki opazite, da rastline venejo, oz. se jim listi zvijajo, gre najverjetneje za poškodbo povzročeno s strani čebulne ali česnove muha. Pri varstvu je za manjše uporabe* možna uporaba sredstva PERFEKTHION v odmerku 6 ml na 100 m2, ob le dveh dovoljenih tretiranjih v rastni dobi (v časovnem intervalu 7 do 14 dni).

* Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z njegovo uporabo na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 28.03.2014 14:16
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS