12. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 25.03.2014 13:25 - Zaključeno


Obvestilo dne, 25. 3. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan in hrušk

V zadnjih dneh se je fenološki razvoj jablan, glede na opazovane sorte zelo izenačil. Na območju Celjske in Koroške regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi zelenega popka D (BBCH 56). Ob prvih padavinah je najbolj napredoval razvoj listne mase medtem, ko se je razvoj cvetnih brstov nekoliko upočasnil. Hruške so povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi rožnatega popka E (BBCH 57). Pri zgodnjih sortah kot je Junijska lepotica, pa že prehajajo v fazo stadija balona E2 (BBCH 59).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

D - E

56 - 57

Idared

D, posamezni brsti E

56, posamezni brsti 57

Gala, Braeburn, Jonagold, Zlati delišes, Elstar

D

56

Fuji

D

55 - 56

Škropljenje jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije je v času med 23 in 24. marcem padlo od 6,2 do 10 mm dežja, kar je zadostovalo za prvi manjši izbruh askospor v naravi, ki smo ga zabeležili na vazelinskih stekelcih medtem, ko izbruha na traku lovilca spor še nismo zabeležili. Tudi model za napoved škrlupa je da določenih sadjarski lokacijah (Kasaze, Črnova) javil izpolnjene pogoje za lahko do srednjo okužbo. Glede na majhno količino padavin, padec temperatur in majhno število zabeleženih askospor predvidevamo, da do večjih izbruhov askospor v naravi še ni prišlo.

Glavnina sadjarjev je s prvim škropljenjem uspešno zaščitila nasade tik pred padavinami. Glede na hiter prirast listne mase v zadnjih treh dneh in napoved nestanovitnega vremena priporočamo, da pred naslednjimi padavinami opravite škropljenje proti škrlupu z enim od kontaktnih pripravkov na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali ditianona kot je Delan 700 WG (0,75 kg/ha), dodina kot je Syllit 400 SC (1,7 – 2,25 L/ha) ali metirama kot je Polyram DF (2 kg/ha). Uporabite lahko tudi pripravke iz skupine anilinopirimidinov: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha), Mythos (1,5 L/ha) ali Pyrus 400 SC (1L/ha), ki jim dodate enega od naštetih kontaktnih fungicidov. V primeru, da vas presenetijo kratkotrajne plohe, lahko omenjeno kombinacijo uporabite takoj po padavinah. V primeru, kratkotrajnega deževja lahko takoj po padavinah uporabite tudi enega od kontaktnih fungicidov, ki imajo daljše kurativno delovanje ko sta Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Syllit 400 SC (1,7 – 2,25 L/ha).

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.


Datum objave obvestila: 25.03.2014 13:25
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS