19. VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI - 21.03.2014 15:35 - Zaključeno


Pri pregledu posevkov opažamo v pšenici povečan pojav listne pegavosti. Prvo preventivno zatiranje je priporočljivo izvesti ob pojavu bolezni, pred padavinami, oz. v razvojnem stadiju pšenice 26 – 61 po BBCH (od razraščanja do začetka cvetenja). Uporabite lahko enega od naslednjih sredstev: ARCHER MAX, ARCHER TOP 400 EC, BUMPER 25 EC, FALCON EC 460, PROPI 25 EC, ZAMIR.

 

Dosedanje okoljske razmere so v posevkih ječmena omogočile okužbe z ječmenovo mrežasto pegavostjo. Prvo preventivno zatiranje je priporočljivo izvesti ob pojavu bolezni, pred padavinami, oz. v razvojnem stadiju ječmena 29 - 51 po BBCH (od razraščanja do začetka klasenja). Uporabite lahko enega od naslednjih sredstev: AMISTAR EXTRA, ARCHER MAX, AMISTAR OPTI, ARCHER TOP 400 EC, OPUS 1, PROSARO, SPHERE 535 SC, TAZER 250 SC, ZAMIR.

Opisi bolezni in lastnosti fitofarmacevtskih sredstev so podrobneje opisani v prispevku na spletni strani KGZS – Zavoda Novo mesto: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin .


Datum objave obvestila: 21.03.2014 15:35
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS