1. NAROČANJE SREDSTVA Z IZJEMNIM DOVOLJENJEM ADMIRAL 10 EC ZA ZATIRANJE AMERIŠKEGA IN MURVOVEGA KAPARJA - 18.02.2014 13:35 - Zaključeno


Registrirane pridelovalce jabolk in hrušk, ki imate nasade napadene z ameriškim kaparjem ter sadjarje, ki imate nasade breskev, marelic in nektarin napadene z murvovim kaparjem obveščamo, da je bilo za uporabo v letu 2014 izdano dovoljenje za nujne primere za fitofarmacevtsko sredstvo ADMIRAL 10 EC, ki je insekticid za omejevanje številčnosti njihovih populacij.

Dovoljenje je dne 03. februarja 2014 izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije (MKO), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, z veljavnostjo 120 dni, oziroma do 03. junija 2014.

Zastopnik za Admiral 10 EC je podjetje Chemtura Europe d.o.o., distributer pa Hmezad Exim d.o.o.

Kadar je izdano dovoljenje za nujne primere, sta distributer in uporabnik dolžna voditi evidence o prodaji oziroma porabi tega fitofarmacevtskega sredstva. Zato je sredstvo pri distributerju mogoče naročiti samo na podlagi vnaprej izpolnjene naročilnice. Slednja je dostopna na domači strani podjetja Hmezad Exim d.d. (http://www.hmezad.si), na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (www.kgzs.si) in na spletnih straneh Kmetijsko gozdarskih zavodov: Novo mesto, Maribor, Nova Gorica ter spletni strani Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Kmetijskega inštituta Slovenije. Naročilnico z navodili, lahko naročite tudi pri distributerju po telefonu, vsak delavnik v času od 9.00 do 13.00 ure, na telefonski številki 03 713 49 19.

Zaradi vrste izdanega dovoljenja za Admiral 10 EC bo podjetje Hmezad Exim d.o.o. ta pripravek tudi letos zagotovilo v količini, ki bo enaka količini predhodno zbranih naročil. Vse registrirane pridelovalce sadnega drevja, ki imajo nasade napadene z ameriškim, oz. murvovim kaparjem zato pozivamo, da sredstvo naročite v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje do 28. februarja 2014.

O času in načinu uporabe sredstva boste pravočasno obveščeni, kot v preteklih sezonah pa bo tudi v 2014 potrebno voditi evidenco s poročanjem.


Datum objave obvestila: 18.02.2014 13:35
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS