176. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 30.08.2013 14:43 - Zaključeno


V spremenljivih okoljskih razmerah, z višjo zračno vlago in občasnimi padavinami, so na belih sortah možni pojavi sive plesni. Uporaba botriticidnih fitofarmacevtskih sredstev zaradi upoštevanja varnostnih dob na večini leg ne pride več v poštev. Za zmanjševanje možnosti okužb priporočamo nastavljanje vab s sadnim sokom, v katere se lovijo ose, sršeni, muhe,… Smiselna je uporaba VitiSan – kalijevega hidrogen karbonata, ki krepi odpornost tudi na oidij vinske trte.

V primeru uporabe fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 30.08.2013 14:43
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS