60. VARSTVO VINSKE TRTE - 05.08.2013 13:54 - Zaključeno


Peronospora in oidij vinske trte

 

Sedanje vremenske razmere z visokimi dnevnimi temperaturami so ugodne predvsem za raznovrstne pojave ožigov, manj pa za širjenje bolezni.

Ob spremembi vremena oziroma pojavu dežja, pa bo trto potrebno še naprej varovati pred peronosporo , oidijem in sivo grozdno plesnijo.

Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite enega izmed fungicidov kot je : Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Electis 75 WG, Enervin, Mildicut, ali bakrov pripravek. Za varstvo pred odijem škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo.

Za varstvo grozdja pred sivo grozdno plesnijo lahko uporabite pripravek kot je Cantus WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Mythos, Pyrus 400 SC, Rovral aquaflo ali Botector.

Slednji je primeren za ekološko vinogradništvo.

 

Upoštevajte varnostne dobe pripravkov in navodila proizvajalcev sredstev !.

 

Pripravila: Meta Urbančič Zemljič in Vojko Škerlavaj,

Opazovalno napovedovalna služba za varstvo rastlin


Datum objave obvestila: 05.08.2013 13:54
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Dobrovoljc Danica
Pripravila: Danica Dobrovoljc
Seznam registriranih FFS