56. VARSTVO HMELJA - 31.07.2013 13:48 - Zaključeno


 

Hmeljeva peronospora

Suho in toplo vreme v zadnjem obdobju neugodno vpliva na razvoj hmeljeve peronospore, kar se odraža tudi v nizkem številu ulovljenih spor na vseh lokacijah. Kljub temu velja opozorilo iz prejšnjih Hmeljarskih informacij da, sta cvetenje in formiranje storžkov najobčutljivejši razvojni fazi hmelja, za okužbe s to boleznijo. Svetujemo vam, da izvajate škropljenja, ki naj si sledijo v 10 do 14 dnevnih razmikih. Uporabite enega od kontaktnih fungicidov v polnem odmerku. Na voljo imate pripravek Delan 700 WG, ki ga uporabite v odmerku 1,2 kg/ha, Ortiva v odmerku 1,6 l/ha ali enega od bakrovih pripravkov. Med pripravki kolobarite, pozorni pa bodite tudi na karence predvsem pri zgodnjih sortah saj ima pripravek Ortiva karenco 28 dni vsi ostali registrirani pripravki pa 14 dni.

 

Hmeljeva pepelovka

Opozorimo naj vas še na pojav hmeljeve pepelovke, saj je le-ta mestoma prisotna v nasadih občutljivih sort hmelja kot so Magnum, Dana in Celeia. Svetujemo vam, da ob škropljenju proti hmeljevi peronospori preventivno dodajate enega od pripravkov na osnovi žvepla.

 

Hmeljeva pršica

V hmeljiščih je trenutno populacija hmeljeve pršice zelo različna in sicer jo mestoma ne najdemo in do primerov, kjer je množično prisotna že na stranskih panogah, v bližini cvetov in stroržkov. Sedaj je skrajni čas, da zelo natančno pregledate svoja hmeljišča na vseh višina hmelja Poleg primarnih (osnovnih) listov preglejte tudi sekundarne liste. Tudi če na listih najdete posamezne pršice, je v tem času potrebno še uporabiti akaricid v skladu s škropilnim programom. Pri uporabi akaricidov se morate biti pozorni na karenčno dobo. Za Savinjski golding ste z uporabo akaricida Vertimec in Nissorun že prepozni, namreč za ta dva akaricida je karenca 28 dni. Akaricid Milbeknock ima karenco je 21 dni, vendar se za njegovo uporabo prej posvetujte pri svojih kupcih hmelja, če njegovo uporabo dovoljuje!

Za večino Auror je sedaj skrajni čas za uporabo akaricidov. Pazite, da akaricide uporabite v skladu z navodili za uporabo in sicer smete Vertimec 1,8 % EC (1,25 l/ha) na isti površini uporabiti le 1-krat letno, Nissorun 10 WP (1,0 kg/ha) pa 2-krat. Kot smo vas že opozarjali, pazite na varnostne pasove. Če uporabljate na svojem pršilniku šobe tip Agrotop z 90 % zmanjšanjem zanosa, so varnostni pasovi do voda 1. in 2. reda ustrezno manjši (glejte Škropilni program hmelja za leto 2013).

 

Koruzna vešča – druga generacija

Konec prejšnjega tedna smo zasledili začetek leta metuljev koruzne vešče 2. generacije, hkrati pa ugotavljamo, da še vedno traja let 1. generacije. V zadnjih 5 dneh je bila populacija metuljev na svetlobni vabi zelo velika, ulovili smo tudi do 70 metuljev/noč (28. julij), kar je posledica izredno visokih temperatur.

Trenutno še nismo našli na hmelju gosenic druge generacije. Tako pričakujemo začetek izleganja gosenic v prvi dekadi avgusta. Zato trenutno za zatiranje gosenic koruzne vešče ne uporabljajte insekticida Karate Zeon 5 CS. Za njegovo uporabo vas bomo obvestili. Vsekakor pa morate biti pozorni, da smete Karate uporabiti na istem zemljišču le 2-krat letno!

 

Hmeljev bolhač - poletna generacija

Kot smo vas že opozorili v prejšnji številki Hmeljarskih informacijah je prisotnost hmeljevega bolhača v določenih nasadih velika. Zelo pogosto ga najdemo na sorti Celeia. Bolhači povzročajo škodo že na višini preko 3 metrov in sicer so že v samih storžkih, kjer so ti že formirani. Zato vam svetujemo, da natančno pregledate svoja hmeljišča in se na osnovi pregledov odločite za uporabo insekticida Karate Zeon 5 CS. Populacija hmeljevega bolhača še vedno narašča, zato če je le mogoče, z uporabo insekticida še počakajte in združite zatiranje hmeljevega bolhača z zatiranjem gosenic koruzne vešče v začetku avgusta.


Datum objave obvestila: 31.07.2013 13:48
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS