58. VARSTVO VINSKE TRTE - 29.07.2013 14:06 - Zaključeno


Peronospora in oidij vinske trte

 

Kjer se pojavljajo močne rose oziroma kjer je vinska trta po dežju omočena najmanj štiri ure, jo je potrebno varovati pred peronosporo in oidijem. Pred peronosporo varujte trto z enim izmed fungicidov kot je : Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Electis 75 WG, Enervin, Mildicut, ali z bakrovim pripravkom. Za varstvo pred odijem škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Uporabite lahko tudi pripravke kot so Falcon EW 460, Karathane gold 350 EC, Quadris, Stroby WG, Collis, Crystal, Talendo ali podobne.

Kjer je trta že okužena z oidijem priporočamo žveplanje z žveplom v prahu in po dveh dnevih škropljenje s strobilurinskim ali triazolnim pripravkom. Pri izboru stobilurinskega ali triazolnega pripravka upoštevajte zgodovino rabe oziroma kolobarjenje zaradi nevarnosti pojava oziroma obstoja odpornosti oidija na aktivno snov. Pri omejevanju širjenja oidija je priporočljivo tudi dodajanje bakrovega pripravka pri varstvu pred peronosporo.

Izogibajte se škropljenju pri visokih temperaturah!

 

Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev.


Datum objave obvestila: 29.07.2013 14:06
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Dobrovoljc Danica
Pripravila: Danica Dobrovoljc
Seznam registriranih FFS