105. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KROMPIRJA - 14.06.2013 14:54 - Zaključeno


Preglejte posevke in bodite pozorni na pojav krompirjeve plesni. Redne padavine in srednje visoke temperature zelo ugodno vplivajo na razvoj bolezni. Izvajati je potrebno redno varstvo, odvisno od vremenskih razmer in stanja v nasadu. Za preventivno varstvo lahko uporabite naslednje pripravke: ANTRACOL, DITHANE M-45, MANFIL 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, PERGADO MZ, PINOZEB M-45, POLYRAM DF, RANMAN TOP, REVUS, SHIRLAN 500 SC,… Če se je okužba vseeno zgodila je potrebno uporabiti enega izmed sistemičnih pripravkov: AVISO DF, ANTRACOL COMBI, ELECTIS 75 WG, ENERVIN, EQUATION PRO, GALBEN M, INFINITO, MELODY DUO WG 66,8, ORTIVA, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,… Večina naštetih pripravkov deluje tudi na črno listno pegavost krompirja.

Podrobnejše obvestilo o varstvu krompirja si lahko preberete na spletni strani KGZS-Zavoda Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/ ).

 

V ekološki pridelavi krompirja za varstvo pred krompirjevo plesnijo lahko uporabite dotikalna sredstva na osnovi bakra kot so: CUPRABLAU-Z, CUPRABLAU-Z ULTRA, FLOWBRIX BLAU SC, KOCIDE 2000 (ne tretirati med cvetenjem), KOCIDE DF, KUPRO 190 SC, NORDOX 75 WG,…

 


Datum objave obvestila: 14.06.2013 14:54
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS