167. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 21.08.2012 14:55 - Zaključeno


Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmacevtskih sredstev in dosledno varovanje opraševalcev ter vodnih virov.

 

Hkrati vas obveščamo o izvajanju fitosanitarnih pregledov vinogradov s strani Službe za varstvo rastlin Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Namen pregledovanja je vzorčenje trt s simptomi trsnih rumenic in svetovanje pravilnega izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Vzorčene trse bomo označili z barvnim lepilnim trakom in uradno nalepko, lastniki pa bodo naknadno pisno obveščeni o rezultatih laboratorijske analize.


Datum objave obvestila: 21.08.2012 14:55
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS