72. VARSTVO VINSKE TRTE - 07.08.2012 14:42 - Zaključeno


Obvestilo dne, 7. 8. 2012

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Peronospora in oidij vinske trte

Trenutno vremenske razmere ne ustvarjajo pogojev za nove okužbe s peronosporo. Razmike med škropljenji zato prilagodite količini padavin, (30 L/m2 dežja spere fungicidno oblogo, škropljenje je potrebno ponoviti). Nadaljujte s preventivnim pristopom zaščite vinogradov proti peronospori in oidiju vinske trte. Za zaključna škropljenja proti peronospori svetujemo uporabo enega od bakrovih pripravkov kot so: Champion 50 WG (0,2 - 0,25 %), Champ formula 2 Flo (0,2%), Cuprablau Z (0,3 %), Cuprablau Z ultra (0,25 %), Flowbrix Blau SC (0,25 %), Kocide DF (0,2 %), Kocide 2000 (0,15 – 0,2 %), Kupro 190 SC (0,75 %) ali Bordojsko brozgo Caffaro WP (0,6 – 0,8 %).

Pri škropljenju aromatičnih sort (Rumeni muškat, Sauvignon, Traminec) pa dajte prednost kontaktnim fungicidom kot so: Delan 700 WG (0,05 % konc.), Folpan 80 WDG (0,125-0,15 % konc.), Antracol ali Antracol WG 70 v 0,2 % konc., Electis 75 WG (0,18% konc.), Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M – 45 v 0,2 % konc., Mildicut (0,4 % konc.) ali Polyram DF (0,24 % konc.), saj lahko (kot navajajo nekateri novejši članki) uporaba bakrovih pripravkov pri zadnjih škropljenjih vpliva na razvoj arome.

Proti oidiju dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla v odmerku 3 kg/ha kot so: Cosan, Kumulus DF, Močljivo žveplo, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG.

Siva grozdna plesen (Botritis cinerea)

Jagode ranih sort in srednje poznih sort se že mehčajo. Trenutno ni pogojev za razvoj sive grozdne plesni. Zato priporočamo, da opravite drugo škropljenje proti sivi grozdni plesni v coni grozdja in pred naslednjim napovedanim obdobjem deževnega vremena z botriticidi kot so: Teldor SC 500 (0,1 – 0,15 %), Switch 62,5 WG (0,08 %), Rovral Aquaflo (0,15 %), Cantus WG (0,1 – 0,12 %), Mythos (0,25 %) ali Pyrus 400 SC (0,2 %). Slednje tri pripravke lahko uporabite le enkrat letno. Prav tako lahko uporabite pripravek Botector (400g/ha), ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi.

Pri poznih sortah (Laški rizling, Šipon) opravite drugo škropljenje proti sivi grozdni pesni, ko se bodo začele jagode v grozdih mehčati.

Pri izbiri pripravkov pazite na dosledno upoštevanje karenčne dobe!

Preglednica: Karenčna doba

Pripravek

Karenca (dni)

Polyram DF za pridelavo vinskega grozdja

56

Antracol WG, Antracol WG 70, Delan 700 WG

42

Folpan 80 WDG, Kocide DF, Kocide 2000, Pyrus 400 SC

35

Dithan DG, Dithan – M 45, Manfil 80 WP, Manfil 75 WG, Penncozeb 75 DG,Pinozeb M-45, Cuprablau-Z, Cuprablau-Z ultra, Flowbrix Blau SC, Kupro 190 SC

28

Polyram DF (namizno), Electis 75 WG, Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Močljivo ž., Thiovit jet, Bordojska brozga (vinsko), Cantus WG

28

Mildicut, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Bordojska brozga (namizno), Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Mythos, Rovral Aquaflo,

21

Botector - karenca zagotovljena s časom uporabe

 

 


Datum objave obvestila: 07.08.2012 14:42
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS