51. Varstvo hmelja - 14.06.2012 11:14 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

S spremljanjem ulova spor smo na IHPS letos pričeli dne, 2. 5. 2012 na štirih lokacijah v Savinjski dolini, dne 21. 5. pa tudi na lokaciji Radlje ob Dravi. Iz ulova je razvidno, da so spore na vseh lokacijah močno presegle kritično mejo, čemur so pripomogle vremenske razmere v zadnjih 2 tednih s pogostimi padavinami in nizkimi temperaturami. Prav tako na dvig bolezenskega potenciala vplivajo opuščena hmeljišča in nasadi v katerih ni bilo opravljeno škropljenje proti primarni okužbi, kar je močno pospešilo razvoj kuštravih poganjkov in s tem širjenje okužb. Razvoj hmelja se že bliža najobčutljivejšim fazam (cvetenje), zato je pomembno, da v tem času znižamo bolezenski potencial in opravimo potrebna škropljenja. V nasadih, kjer ste enkrat že uporabili pripravek Aliette flash opravite drugo škropljenje čim prej, pri čemer se držite spodnje meje razmika (7 dni). V nasadih, kjer v letošnjem letu še niste uporabili nobenega fungicida, na spodnjih listih pa se že kažejo izrazita bolezenska znamenja vam svetujemo, takojšnjo uporabo pripravka Curzate R v odmerku 3 kg/ha. V vseh ostalih nasadih pa priporočamo uporabo enega od kontaktnih fugicidov kot sta Delan v odmerku 0,6 kg/ha ali pa pripravek Ortiva v odmerku 0,75 l /ha. Omenjeni odmerki veljajo za hmeljišča, ki so v povprečju visoka med 3 in 4 m, v kolikor pa imate mlade nasade, ki so bujnejši oz. višji pa odmerek ustrezno povečajte.

Hmeljeva listna uš

Letos smo v Žalcu prvo krilato uš na hmelju našli 1. maja, kar je en dan prej kot v lanskem letu. Prelet krilatih uši je bil letos v primerjavi z lanskim letom manjši,vendar še vedno traja, ulovi se le 0,15 uši/rastlino/dan. Pričakujemo, da bo prelet končan v naslednjem tednu. Populacija hmeljeve listne uši v hmeljiščih je različna, mestoma ste že morali uporabiti insekticide. Namreč ko na večini listov najdete 50 uši ali na posamičnih 200 uši, je potrebno nemudoma ukrepati, da uši ne bodo zavrle rast in razvoj hmelja. Ker so letos hmeljišča zelo neizenačena, ne moremo podati splošnega navodila za uporabo insekticidov. Hmeljišča, kjer je populacija uši velika in še niso dosegla višine 4 metrov, je potrebno uporabiti insekticide. Za nadaljnja navodila se posvetujte na Oddelku za varstvo rastlin.V kolikor so hmeljišča že dosegla višino 4 metrov, pa lahko uporabite sistemičen insekticid v polnem odmerku. Če je le mogoče počakajte z njegovo uporabo do konca preleta, kjer boste poleg lahko po potrebi uporabili sredstvo za zatiranje pršice.

V ta namen lahko uporabite pripravka na podlagi imidakloprida in sicer Confidor 200 SL (0,6 l/ha) ali Kohinor 200 SL (0,6 l/ha) ali insekticid na podlagi aktivne snovi pimetrozin - Chess 50 WG (0,6 – 0,8 kg/ha) in Teppeki (a.s. flonikamid), katerega uporabite v odmerku 0,18 kg/ha, Priporočamo vam kolobarjenje med različnimi aktivnimi snovmi. K insekticidom lahko dodate tudi kakšno močilo (npr. Silwet L-77 v 0,01 % konc. ali Nu-film v 0,025-0,05 % konc. idr.).

Pri zatiranju uši bodite še posebno pozorni v matičnih hmeljiščih, saj so uši prenašalke nekaterih virusov. Pri zatiranju uši pa nikar ne pozabite v prvoletnih nasadih hmelja in ukoreniščih.

Hmeljeva pršica

Hmeljeva pršica je že prisotna v nekaterih hmeljiščih, vendar bi z uporabo akaricidov še počakali. Razvoj pršice bo odvisen od vremenskih razmer v naslednjih dneh.

O uporabi akaricidov vas bomo obvestili v naslednjih informacijah in tehnoloških sestankih hmeljarjev.

Koruzna (prosena) vešča

V Žalcu smo v začetku maja pričeli s spremljanjem metuljev koruzne vešče. Prve metulje smo na svetlobno vabo ulovili 10. in 11. maja in sicer obakrat po 2 metulja/noč. Pojav metuljev v letošnjem letu je bil en dan prej kot v lanskem. Na splošno velja to za zgoden pojav. Predvidevamo, da je ulov metuljev na svetlobno vabo zaradi padavin in vetra bil slabši, namreč ob toplih in mirnih nočeh smo ulovili tudi 7 metuljev/noč. Sicer se je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, letos ulovilo manjše število metuljev, pa vendar je populacija precejšnja in posledično lahko pričakujemo tudi poškodbe/škode.


Datum objave obvestila: 14.06.2012 11:14
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS