40. Varstvo hmelja - 16.05.2012 08:33 - Zaključeno


Obvestilo z dne 15. maj 2012

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek

 

Hmeljeva peronospora - kuštravci

Ponovno vas naj opozorimo na pojav kuštravcev, saj je hladno in deževno vreme ustvarilo zelo ugodne razmere za razvoj le teh. Ti so se mestoma pojavili predvsem v nekaterih nasadih občutljivih sort (Savinjski golding, Bobek, Dana). Svetujemo vam, da povsod tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, nemudoma uporabite sistemični fungicid Aliette flash v 0,25 % koncentraciji. Opozarjamo vas, da morate škropljenje po 8-ih dneh ponoviti. Poraba vode v tem času je 400 l/ha, seveda ob predpostavki da, je hmelj visok dober meter. V kolikor imate hmelj višji se držite navodila, da za vsak meter višine uporabite med 300 in 400 litrov vode na hektar.

Kržljavost hmelja

Letošnje leto smo v nekaterih nasadih opazili povečan pojav »kržljavih« rastlin, ki nastane kot posledica stresnih vremenskih razmer in slabšega sprejema mikroelementov, kot je npr. bor. Rastline po rezi slabo odganjajo, razvijejo grmasto in zaostalo rast, poganjki se slabo ovijajo, na listih pa opazimo blago rumenenje med listnimi žilami. Prizadete rastline se večinoma pojavljajo v skupinah ali krogih običajno na plitvejših in prodnatih tleh. Ker gre za fiziološko pomanjkanje hranila (bor) se rastline običajno do naslednjega leta popolnoma opomorejo. V primeru, da v svojih nasadih opazite »kržljave rastline« uporabite enega od foliranih gnojil, ki vsebuje bor in ostale mikroelemente v priporočenem odmerku proizvajalca. Pojav »kržljavih rastlin« lahko zaradi podobnosti znamenj zamenjamo z nevarno boleznijo »viroidno zakrnelostjo hmelja«, ki pa večinoma izrazita bolezenska znamenja povzroča kasneje s pričetkom v mesecu juniju. Iz omenjenega v primeru, da se rastline po aplikaciji foliranih gnojil ne opomorejo ali da prihaja celo do širitve pojava to sporočite na Oddelek za varstvo rastlin (IHPS), da opravimo natančen pregled hmeljišča.

Hmeljev bolhač

V letošnjem letu smo na hmelju prve hrošče hmeljevega bolhača opazili v sredini aprila. Njegova populacija je v določenih hmeljiščih bila velika že konec aprila in prve dni maja, predvsem na prvoletnih in dvoletnih nasadih hmelja. Trenutno je populacija bolhačev zelo velika in obstaja velika nevarnost poškodb na mladih listih in poganjkih hmelja, katere lahko popolnoma uničijo. Sicer trenutno hmelj zelo hitro prirašča in bo verjetno ušel t.i. »kritični fazi« pred poškodbami bolhačev. V primeru, kjer temu ni tako, imate za zatiranje hmeljevega bolhača na razpolago kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %. V tem času za izračun porabe Karate-ja izhajajte iz 400 l vode/ha (40 ml insekticida/ha). Insekticid lahko uporabite skupaj s sistemičnim fungicidom za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore. Za podaljšano delovanje kontaktnega insekticida je priporočljivo dodati kakšno močilo (npr. Silwet, Nu-film, itd.). Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon na istem zemljišču dovoljena le 2-krat letno. Omenjenega insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker je sredstvo nevarno za čebele, je pred njegovo uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast (regrat) okrog hmeljišč! Pazite, da Karate Zeon uporabite 40 metrov proč od vodnih površin, le v primeru uporabe šob za zmanjševanje zanašanja, se varnostni pas zmanjša na 20 metrov.

Hmeljeva listna uš

Letos smo v Žalcu prvo krilato uš na hmelju našli 1. maja, kar je 1 dan prej kot v lanskem letu. Trenutno je populacija krilatih uši primerljiva s populacijo uši v lanskem letu. O nadaljnjih ukrepih za zatiranje uši vas bomo pravočasno obvestili. Redno pregledujte predvsem robove hmeljišč, kjer najprej opazite pojav uši.

Koruzna vešča

V Žalcu smo v začetku maja pričeli s spremljanjem metuljev koruzne vešče. Prve metulje smo na svetlobno vabo ulovili 10. in 11. maja in sicer obakrat po 2 metulja/noč. Pojav metuljev v letošnjem letu je bil en dan prej kot v lanskem. Na splošno velja to za zgoden pojav. O prvih najdbah gosenic in nadaljnjih ukrepih zoper zatiranja, vas bomo pravočasno obvestili.


Datum objave obvestila: 16.05.2012 08:33
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS