273. VARSTVO HMELJA - 05.05.2010 08:38 - Zaključeno


Obvestilo dne, 17. 3. 2010

Pripravil: Gregor Leskošek

Škropilni program za hmelj za leto 2010

Škropilni program je izdelan na podlagi seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (stanje na dan, 8. marec 2010) in Nemčiji (stanje na dan, 8. januar 2010) ter uvoznih toleranc v ZDA, upoštevane pa so tudi zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja (preglednica 1). Novost letošnjega škropilnega programa je, da so pri določenih FFS navedeni varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda, katere ste dolžni dosledno upoštevati.

Pripravke navedene v preglednici 2 in 3 lahko uporabljate za zatiranje bolezni in škodljivcev v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka ne boste obirali. Če se predhodno dogovorite s svojim kupcem hmelja, lahko pripravek naveden v preglednici 2, uporabite tudi v nasadih, kjer boste pridelek obirali.

 

Preglednica 1: Fitofarmacevska sredstva za varstvo hmelja v letu 2010

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - primarna okužba

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija

oz.

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Aliette flash1

Al - fosetil

0,25 %

(1,5 g/rastlino)

14

2-krat

Fonganil gold2

metalaksil-M

0,2 ml/rastlino

(max. 0,8 l/ha)

zagotovljena s časom uporabe

1-krat

  1. Pripravek uporabimo, če v nasadu opazimo prisotnost kuštravcev na več kot 3 % rastlin. Najvišjo učinkovitost dosežemo s foliarno aplikacijo (0,25 % konc.) po napeljavi poganjkov s ponovitvijo

 

 

škropljenja v roku 8-10 dni. Poraba vode je za vsak meter višine hmeljne rastline 300 do 400 l/ha. Pripravek lahko pred napeljavo poganjkov uporabimo tudi za zalivanje v odmerku 1,5 g/rastlino v enkratni aplikaciji, vendar je učinkovitost nižja.

  1. Pripravek uporabimo po rezi hmelja, ko poganjki dosežejo višino 2-20 cm. Priporoča se točkovna aplikacija (zalivanje) v odmerku 0,2 ml pripravka/rastlino ob porabi vode 0,2 l. V primeru škropljenja v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega odmerka in sicer 0,8 l pripravka/ha pri porabi 700 l vode/ha. Uporaba pripravka v kasnejših razvojnih fazah in foliarni aplikaciji zaradi povzročanja fitotoksičnosti ni primerna.

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna okužba

Pripravek

Aktivna

Snov

Koncentracija

oz.

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Aliette flash

Al- fosetil

0,25 %

14

2-krat

 

Champ Formula 2 Flo

Cu – hidroksid

0,20 %

14

*

 

Champion 50 WP

Cu – hidroksid

0,20-0,25 %

14

3-krat

 

Curzate R

Cu – oksiklorid + cimoksanil

3,0 kg/ha

7

5-krat

 

Cuprablau-Z

Cu – hidroksid + Zn

0,25-0,30 %

14

*

 

Cuprablau-Z Ultra

Cu – hidroksid + Zn

0,20-0,25 %

14

*

 

Delan 700 WG

ditianon

1,2 kg/ha

14

8-krat

40

Folpan 80 WDG

folpet

2,5-3,0 kg/ha

14

4-krat

30

Kocide 2000

Cu – hidroksid

0,20 %

14

2-krat

 

Kocide DF

Cu – hidroksid

0,20 - 0,25

14

2-krat

 

Kupro 190 SC

Cu – sulfat

0,75 %

14

2-krat

 

Modra galica-Scarmagnan

Cu - sulfat

10-20 kg/ha

14

*

 

Ramin 50

Cu - oksiklorid

5,0 -7,5 kg/ha

14

3-krat

 

Ridomil Gold Combi Pepite

folpet + metalaksil-M

2,7-6,0 kg/ha**

14

2-krat

30

*število škropljenj v eni rastni dobi v registraciji sredstva ni določeno

** BBCH 37 (rastlina doseže 60 % končne višine - 4,0 m) = odmerek 2,7 kg/ha,

BBCH 55 (rastlina doseže 80 % končne višine - 5,5 m) = odmerek 4 kg/ha in

BBCH 56 in več (rastlina doseže 100 % končne višine 6,5 - 7 m) = odmerek 6 kg/ha.

 

Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis)

Pripravek

Aktivna

Snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Cosan

žveplo

0,25 %

8

*

Kalinosul 80 WG

žveplo

0,25 %

8

*

Kumulus DF

žveplo

0,25 %

8

8-krat

Močljivo žveplo

žveplo

0,40 %

7

4-krat

Pepelin

žveplo

0,25 %

8

4-krat

Thiovit Jet

žveplo

0,25 %

8

*

Systhane 12-E

miklobutanil

1,2 l/ha

14

4-krat

*število škropljenj v eni rastni dobi z registracijo sredstva ni določeno

 

Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Quadris3

azoksistrobin

0,75 – 1,0 l/ha

28

2-krat

3pripravek ima učinek tudi na hmeljevo peronosporo-sekundarno okužbo in delno na sivo plesen (Botrytis cinerea)

 

Hmeljeva cerkosporna pegavost (Cercospora cantuariensis)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Zato 50 WG4

trifloksistrobin

0,025 % (0,625 kg/ha)

14

2-krat

4pripravek ima učinek tudi na hmeljevo pepelovko in delno na sivo plesen (Botrytis cinerea)

 

Hmeljeva listna uš (Phorodon humuli)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Chess 50 WG

pimetrozin

0,60 kg/ha

21

3-krat

 

Confidor SL 200*

imidakloprid

0,40 – 0,60 l/ha

35

1-krat

 

Kohinor SL 200*

imidakloprid

0,40 – 0,60 l/ha

35

1-krat

 

Teppeki

flonikamid

0,18 kg/ha

21

2-krat

 

Karate Zeon 5 CS

lambda-cihalotrin

0,007-0,01 % (0,25 l/ha)

21

2-krat

40

*Pripravka Confidor SL 200 in Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite tudi za mazanje trt. Oba pripravka lahko v rastni dobi na isti površini uporabimo le 1-krat letno!

 

Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus) in koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Karate Zeon 5 CS

lambda-cihalotrin

0,007-0,01 % (0,25 l/ha)

21

2-krat

40

 

Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Nissorun 10 WP

heksitiazoks

0,5 – 1,0 kg/ha

28

2-krat

30

Vertimec 1,8 % EC

abamektin

1,0 - 1,25 l/ha

28

1-krat

50

 

Herbicid/defoliant

Reglone 200 SL nima več registracije za hmelj v Sloveniji. Uporaba defolianta Reglone 200 SL, opremljen s staro etiketo, kjer je še navedena uporaba v hmelju, je mogoča do 31. 12. 2010. Na FURS je bila podana vloga za Reglon 200 SL kot »nujno potrebno sredstvo«, za katerega še nimamo odgovora. O odločitvi vas bomo naknadno obvestili v Hmeljarskih informacijah in na Tehnoloških sestankih hmeljarjev.

 

Preglednica 2: Fitofarmacevtsko sredstvo, ki je registrirano za hmelj v Sloveniji, vendar njegova uporaba v proizvodnih hmeljiščih ni dovoljena (stanje 8. marec 2010)

 

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Uporaba

Ortus 5 CS

fenpiroksimat

0,1 %

35

navadna (hmeljeva) pršica; uporaba 1-krat letno

 

Preglednica 3: Razširitev uporabe herbicida Stomp 400 CS v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, katerih pridelek se ne obira (odločba o razširitvi uporabe z dne 3. 3. 2009)

 

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Stomp 400 SC

pendimetalin

3,5 l/ha* CSA -

sadike A certif.

zagotovljena s časom uporabe

1-krat

Stomp 400 SC

pendimetalin

4,0 l/ha* CSB

sadike B cert.

zagotovljena s časom uporabe

1-krat

* poškropljena površina

 

STOMP 400 SC je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja ne bomo obirali in sicer:

- po saditvi, pred vznikom hmeljnih certificiranih sadik B (CSB) v odmerku 4 l/ha* dejansko poškropljene površine (40 ml na 100 m2 poškropljene površine);

- po saditvi hmeljnih certificiranih sadik A (CSA) do faze petih parov listov (BBCH 15), v odmerku 3,5 l/ha* dejansko poškropljene površine (35 ml na 100 m2 poškropljene površine).

*V hmeljiščih ne škropimo celotne površine, ampak škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškropljeno površino! Npr.: odmerek 4 l/ha pri porabi vode 300 l/ha; škropimo v pasovih in zato poškropimo le 1/3 površine. Tako potrebujemo le 1/3 vode (100 l) in le 1/3 hektarskega odmerka (1,33 l) herbicida Stomp 400 SC.

 

OPOZORILO

Pri nanašanju FFS v hmeljiščih vam svetujemo, da dosledno upoštevate navodila in priporočila Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2003, 5/2007 in 30/2009).


Datum objave obvestila: 05.05.2010 08:38
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS