198. VARSTVO HMELJA - 24.07.2008 07:05 - Poslano


Obvestilo dne, 23. julija 2008

Pripravili: Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek

Hmeljeva peronospora

Pogoste padavine, stalna prisotnost spor in cvetenje hmelja ustvarjajo zelo ugodne razmere za razvoj in širjenje hmeljeve peronospore. Na večini lokacij spremljanja spor smo tako zabeležili preseženo kritično število, kar izraža visoko nevarnost nastanka novih okužb. Hmelj je v tem času v zelo občutljivi fazi, fungicidi so zaradi obilnih padavin (več kot 50 mm oz. L/m 2 ) večinoma izprani, po zadnjem škropljenju pa se je razvilo novo socvetje in ponekod tudi že prvi storžki, ki so nezaščiteni brez presledka!!! Iz omenjenega velja, da čim prej opravite drugo škropljenje v cvet. Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov na osnovi bakra ali Delan 700 WG (1,2 kg/ha) ali Folpan 80 WDG (3 kg/ha). Pri tem je priporočljivo, da se izogibate enostranski uporabi zadnjih dveh pripravkov. Prednost pri vrstnem redu škropljenja naj imajo hmeljišča v katerih je od zadnjega škropljenja minilo največ časa in hmeljišča, kjer hmelj že oblikuje prve storžke. V primeru nadaljevanja intenzivnejših padavin upoštevajte navodilo o ponovitvi škropljenja, če pade več kot 50 mm padavin. Podatki o obsegu padavin so dosegljivi na Oddelku za varstvo rastlin, IHPS (03 71 21 662) in na spletni strani www.fito-info.bf.uni-lj.si .

Hmeljeva pepelovka

V nasadih občutljivih sort kot sta Magnum in 279D/112 ob škropljenju proti hmeljevi peronospori nadaljujte s preventivnim dodajanjem pripravkov na osnovi žvepla.

Zakrnelost hmelja

V zadnjem obdobju smo v nekaterih hmeljiščih opazili povečan pojav in širjenje rastlin z zakrnelo rastjo, ki jih v hmeljišču opazimo kot slabo razvite rastline s krajšimi internodiji (podobno kot kuštravci), manjšim cvetnim nastavkom in slabše ali celo nenormalno razvitimi listi. Obolele rastline ne dosežejo vrha žičnice, v nekaj letih shirajo in propadejo. Opazili smo tudi povečano pokanje trt. Sumimo, da gre za pojav novega viroidnega obolenja, ki se v nasadu širi predvsem ob rezi z rastlinskim sokom, ostanki hmeljevine, na nove lokacije pa z okuženim sadilnim materialom. Ker kaže, da gre za pojav zelo agresivnega povzročitelja, ki se širi v zdrava hmeljišča prosimo vse hmeljarje, da ob pojavu opisanih rastlin takoj obvestijo Oddelek za varstvo rastlin na IHPS (03 71 21 662), kjer boste prejeli dodatna navodila in pojasnila.

Hmeljeva pršica

Hmeljevo pršico najdemo skoraj v vsakem hmeljišču. Njena prisotnost je različna in sicer mestoma jo je zelo veliko in je že tudi zapredena. Kljub relativno hladnemu vremenu za to obdobje, ne podcenjujte tega škodljivca. Natančno preglejte svoja hmeljišča in ugotovite populacijo pršice ter po potrebi uporabite za to dovoljene akaricide. Pri uporabi akaricidov morate biti pozorni tudi že na karence (čakalne dobe), še posebno pri Savinjskem goldingu. V tem času vam najbolj priporočamo uporabo akaricida Vertimec 1,8 % EC v odmerku 1,25 l/ha ali Nissorun 10 WP v odmerku 1,0 kg/ha . Karenca za oba pripravka je 28 dni, med njima kolobarite. Bodite pozorni, da lahko na isti površini (hmeljišču) Vertimec uporabite le 1-krat letno, Nissorun pa največ 2-krat. Nekateri hmeljarji imate na zalogi še pripravek Ortus 5 SC, kateri ima letos še dovoljenje za uporabo v hmelju, v naslednjem letu njegova uporaba po vsej verjetnosti ne bo več dovoljena. Zato porabite pripravek letos in sicer v tistih hmeljiščih, kjer je populacija pršice nizka, kajti delovanje Ortus-a je zadnje leto slabše od zgoraj omenjenih akaricidov. Ortus 5 SC uporabite v 0,1 % konc. kar pomeni, da ga uporabite 2,4 kg/ha. Pri Ortusu bodite pazljivi, kajti njegova karenca je 35 dni!

Koruzna (prosena) vešča

Let metuljev koruzne vešče prvega rodu je zaključen. Pričel se je 2. rod. Let metuljev je kar številčen in sicer se je na svetlobno vabo v Žalcu (IHPS) 19. in 20. julija ulovilo že tudi 14 metuljev/noč. Večinoma 1. rod gosenic v nasadih hmelja ni povzročal posebnih težav. Seveda pa so posamezna hmeljišča in sicer v okolici Žalca, Gotovelj, Braslovč, kjer so gosenice oziroma izvrtine 1. rodu prisotne v velikem številu. Sedaj je čas, da natančno pregledate svoja hmeljišča in ugotovite prisotnost škodljivke, da boste lahko ogrožena hmeljišča zavarovali proti gosenicam drugega rodu. V vseh tistih nasadih, kjer imate izvrtine 1. rodu, boste morali biti še posebno pozorni na zatiranje gosenic 2. rodu. Trenutno še nismo našli novih (svežih) izvrtin drugega rodu. Zato trenutno še ne bi uporabili insekticida. Predvidevamo (odvisno od vremenskih razmer), da bo pravi čas za aplikacijo konec julija oziroma v začetku avgusta . Na inštitutu bomo spremljali škodljivko in vas o primernem času uporabe insekticida Karate Zeon 5 CS, ki ima dovoljenje za zatiranje gosenic prosene vešče kot tudi hmeljevega bolhača, pravočasno obvestili. V primeru, da imate pri odločanju o zatiranju kakšne težave, nas prosim obvestite.


Datum objave obvestila: 24.07.2008 07:05
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS