41. Hrušev ožig - 21.05.2004 07:18 - Poslano


Razvoj bakterije hruševega ožiga je zaradi nadaljevanja hladnega vremena upočasnjen, kljub pogostim padavinam. Nevarnost za okužbe cvetočih gostiteljskih rastlin z bakterijo je ob takih razmerah majhna, kar pa se lahko hitro spremeni v primeru otoplitve vremena. Za cvetne okužbe je poleg močne rose ali dežja potrebna srednja dnevna temperatura nad 15,6 o C. V toplejših območjih, kjer so hruške in jablane že odcvetele, je ogroženost dreves manjša. V primeru otoplitve bo nevarnost večja v hladnejših legah, kjer je razvoj drevja počasnejši. Tam bo potrebno hitro preventivno škropljenje cvetočih rastlin s pripravkom aliette flash, ki ima začasno registracijo za uporabo v sadjarstvu. Pridelovalcem priporočamo spremljanje vremenskih razmer in nadaljnjih obvestil regionalnih prognostičnih centrov za varstvo rastlin.


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:18
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS