96. VARSTVO KORUZE PRED PLEVELI - 21.05.2004 07:26 - Poslano


Posevki koruze, ki so bili sajeni pred 1. majem imajo sedaj od 1 do 2 prava lista, kasneje posejani posevki pa so v fazi vznika.

Pred vznikom ali tik po vzniku koruze, lahko zatiramo plevel s talnimi herbicidi, ki dobro delujejo le, če je zemlja v času uporabe dovolj vlažna.

Proti ozkolistnim in širokolistnim semenskim plevelom lahko pred ali tik po vzniku koruze uprabimo PRIMEXTRA TZ 500 FW ali PRIMEXTRA TZ GOLD 500 CS ali STOMP 330 E v količini 4 – 6 l/ha ali TERANO 62,5 WG v količini 1 kg/ha.

Na vodovarstvenih območjih ni dovoljeno uporabljati pripravka PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC ali drugih pripravkov, ki vsebujejo metolaklor.

Če koruza že kali, ne smemo uporabljati pripravka STOMP 330 E, ampak počakamo, da ima koruza 2 lista.

Pred vznikom koruze lahko proti semenskim ozkolistnim in nekaterim širokolistnim plevelom škropimo z DUAL GOLD 960 EC v količini 1 – 2 l/ha.

DUAL GOLD lahko uporabimo tudi tik po vzniku koruze.

Za razširitev delovanja na širokolistne semenske plevele lahko pred vznikom koruze omenjene herbicide kombiniramo s sledečimi pripravki: RACER 25 EC, MERLIN ali LINURON WP 50, tik po vzniku koruze pa le z MERLIN-om.


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:26
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS