46. VARSTVO VINSKE TRTE - 08.06.2004 08:30 - Poslano


Veliko dežja preko zime in spomladi je omogočalo razvoj zimskih spor, ki so pomembne za primarne okužbe vinske trte s peronosporo. Sedanje toplo vreme, bujna rast poganjkov in prve odkrite peronosporne pege v toplejših in vlažnih legah pa omogočajo poleg primarnih tudi sekundarne okužbe z glivo. Ker trta ponekod že cveti ali bo v kratkem, svetujemo vinogradnikom za varstvo pred peronosporo uporabo enega izmed učinkovitih fungicidov z dolgotrajnejšim sistemičnim delovanjem, kot je npr. ridomil gold, galbem M, mikal flash, verita, acrobat MZ ali podoben. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte enega izmed triazolnih ali strobilurinskih pripravkov ali karathane ali pripravek na osnovi žvepla .


Datum objave obvestila: 08.06.2004 08:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS