45. Varstvo krompirja - 01.06.2004 09:30 - Poslano


Varstvo krompirja proti krompirjevi plesni za enkrat še ni potrebno. Glede na vrednosti fitoftornega indeksa in vremensko napoved, po kateri se bo nadaljevalo nestalno vreme s padavinami, pa predvidevamo pri nasadih, ki so vznikali okoli prvega maja, začetek preventivnega škropljenja s kontaktnim pripravkom v začetku prihodnjega tedna.


Datum objave obvestila: 01.06.2004 09:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS